• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000344879

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Jak Pies z Kotem

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000344879.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nadrzędnym celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy na temat humanitarnego traktowania zwierząt. Nasze fundacyjne motto to "Zmieniając myślenie - zmieniamy rzeczywistość".
Nasz cel realizujemy poprzez organizowanie i wspieranie akcji edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.

Podczas spotkań z nami dzieci maja okazję:
- poszerzyć ogólną wiedzę na temat zachowań zwierząt
- poznać codzienne obowiązki związane z posiadaniem zwierzaka w domu
- dowiedzieć się jak bezpiecznie obcować ze zwierzętami domowymi
- wziąć udział w zabawach i atrakcyjnych konkursach o tematyce zwierzęcej
- twórczo spędzić czas.

W miarę swoich możliwości i w zakresie środków, którymi dysponujemy niesiemy pomoc potrzebującym zwierzętom poprzez:
- prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt, w tym wspieranie osób prywatnych, pomagających bezdomnym zwierzętom
- finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt. W tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji
- wspieranie istniejących organizacji i instytucji związanych z opieką nad zwierzętami i organizacji i instytucji związanych z ochroną środowiska naturalnego
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym.