• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000346990

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Tacy Sami" Centrum Wspierania Rozwoju

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000346990.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem głównym jest praca terapeutyczna z udziałem zwierząt w placówkach mających na celu poprawę fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ponad to fundacja zajmuje się propagowaniem wprowadzenia zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służb zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane jest prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, a także szkoleniem psów do pracy z osobami niepełnosprawnych, przewlekle chorymi i niedostosowanymi społecznie.
Organizuje zajęcia edukacyjnych, pokazy w placówkach oświatowych mające na celu naukę dzieci i młodzieży obcowania ze zwierzętami oraz integracje osób niepełnosprawnych.
Fundacja zajmuję się również organizacją obozów, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, szkoleń, seminariów, i innych form kształcenia celem poszerzenia wiedzy z zakresu terapii.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.