• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000361265

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dorastaj z Nami

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000361265.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji.

Jej celem jest zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców podczas pełnienia przez nich służby publicznej. Pomocą zostaną objęte dzieci od ich najmłodszych lat, aż do zakończenia przez nie nauki - do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia.

Bezpośrednim impulsem do zapoczątkowania idei wsparcia, której owocem jest Fundacja, była troska o los dzieci, których rodzice zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem. Zasięg działania Fundacji jest jednak znacznie szerszy, będzie ona obejmować pomocą dzieci innych osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej na rzecz naszego kraju, włączając tu np. żołnierzy, policjantów, strażaków, czy też pracowników administracji państwowej.

Fundacja oferuje wsparcie procesu edukacyjnego dzieci w trzech podstawowych zakresach:
- współfinansowanie (do 80%) indywidualnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych, na zasadzie refundacji kosztów na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków,
- program tutoringu edukacyjnego umożliwiający podopiecznym regularne, indywidualne spotkania i konsultacje z wyspecjalizowanymi tutorami, których celem jest pomoc w kształtowaniu ścieżki rozwoju i edukacji podopiecznych,
- organizacja praktyk i staży studenckich, w szczególności w firmach Fundatorów i Członków-Założycieli
- program dofinansowania pomocy psychologicznej.

Współfinansowanie wydatków w zakresie wsparcia procesu edukacji obejmuje:
- koszt opieki nad dziećmi do lat 3,
- współfinansowanie kosztów nauki (opłaty za przedszkole / szkołę oraz związane z nimi opłaty -dodatkowe - składki, a także koszty dojazdów),
- pomoc finansową indywidualnego trybu nauczania w wypadku trwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodu choroby lub wypadku,
- wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników, materiałów i pomocy naukowych),
- współfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (kursów językowych, zajęć pozaszkolnych, a także wyjazdów edukacyjnych - wycieczek edukacyjnych, obozów językowych, artystycznych, sportowych oraz stypendiów zagranicznych),
- współfinansowanie wydatków w zakresie doradztwa edukacyjnego, opieki logopedycznej czy psychologiczno - pedagogicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!