• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000368290

Formularze PIT 2017/2018 dla Polska Fundacja Sportu i Kultury

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000368290.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Polskiej Fundacji Sportu i Kultury jest integracja dla edukacji.

W naszych projektach łączymy kulturę i sport, biznes i edukację.
Z biznesu czerpiemy przykłady, które mogą edukować. Kultura to najlepsza płaszczyzna dla wymiany różnorodnych doświadczeń i wzajemnego czerpania inspiracji.

Polska Fundacja Sportu i Kultury inspiruje osoby z różnorodnych środowisk do zaangażowania się w wiele różnych projektów.

Przez Integrację i Edukację dążymy do wykreowania społecznie odpowiedzialnej postawy SRS.

Wspieramy Firmy, które pragną realizować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR (z ang. Corporate Social Responsibility).

Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje, z możliwie największym poszanowaniem środowiska i interesu społecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!