• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000385106

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000385106.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Wreszcie się nam udało !

Powstała organizacja, która będzie skupiać ludzi pokrzywdzonych podczas tłumienia robotniczych protestów w Radomiu w 1976 r.

Jest nas coraz mniej i żyje się nam coraz trudniej, ale nie chcemy być tylko „kombatantami”, którzy domagają się większych rent i kolejnych, mniej lub bardziej ważnych odznaczeń.

Chcemy przede wszystkim, aby wreszcie w Polsce wiedziano czym był Czerwiec 76 i kim byli ludzie, którzy w tych wydarzeniach brali udział. Chcemy, aby Radom przestał być miastem z wyrokiem, skazanym na zapomnienie i pomijanie milczeniem. Chcemy, aby wreszcie przestano mówić o nas jako o warchołach i chuliganach. Chcemy, aby społeczność radomska zaczęła być dumna z tego, co się w naszym mieście wydarzyło, a nie jak dotychczas, wstydziła się wymieniać miejsce swojego urodzenia, bo reszta świata patrzy na to krzywo.

Nie wstyd urodzić się w Radomiu - wstyd się za to miasto wstydzić - takie jest nasze stanowisko.

Chcemy upowszechniać wiedzę o tym jaki przebieg miały wydarzenia w Radomiu i jakie przyniosły skutki. Chcemy być dumni z tego, że braliśmy udział w tych wydarzeniach. Chcemy, aby inni wiedzieli, że stworzyliśmy podstawy i daliśmy impuls twórczy do powstania niezależnego ruchu robotniczego w Polsce.

Przecież bez nas nie byłoby Komitetu Obrony Robotników, a w konsekwencji, nie byłoby Solidarności i nie byłoby dzisiejszej Polski. Stwierdzamy z ubolewaniem, że o naszym wkładzie w budowanie niezależnego ruchu robotniczego zapomina się w Polsce. Chcemy ten stan zmieniać. Chcemy też dopomóc ludziom Czerwca, którzy niejednokrotnie, żyją w ubóstwie, którego przyczyną jest ciążące na nich odium chuliganów i warchołów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!