• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000436197

Formularze PIT 2017/2018 dla Klub Sportowy "Zakopane"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000436197.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu na Podhalu. W szczególności dotyczy to propagowania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności.

23 lipca 2007 roku w wyniku porozumienia między działaczami ZKP i Jutrzenki oraz poparciu dyrekcji COS i Burmistrza Miasta został zarejestrowany Klub Sportowy Zakopane. Misją przyświecającą naszemu stowarzyszeniu, które od 2012 roku jest organizacją pożytku publicznego są działania społecznie użytecznie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wychowania, edukacji, integracji na rzecz lokalnej społeczności.

Obecnie szkoleniem sportowym objęta jest grupa 150 osób w wieku od 7 do 21 roku życia. Wskazana grupa uczestnicy nieodpłatnie w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie. W naszych zajęcia mogą uczestniczyć osoby bez względu na ich sytuację rodzinną czy majątkową. Partnerami wspierającymi naszą bieżącą działalność są zarówno osoby prywatne, firmy oraz administracja samorządowa i rządowa.

Zajęcia treningowe prowadzone są przez trenerów posiadający wymagane uprawnienia i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie prowadzimy szkolenie w czterech grupach wiekowych. Oprócz tego wszystkie zespoły uczestniczą w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym. Dzieci oraz młodzież mają możliwość udziału w wyjazdowych turniejach oraz zgrupowaniach sportowych.

KS Zakopane posiada również zespól seniorski, który od sezonu 2012/13 występuje w IV lidze i godnie reprezentuje miasto w tych rozgrywkach.

Ponadto od początku naszej działalności podejmujemy się organizacji cyklicznych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w Zakopanem o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Corocznie nowy sezon piłkarski na Podhalu rozpoczyna nasz tradycyjny „MECZ PAMIĘCI” – upamiętniających zmarłych piłkarzy występujących w naszym klubie.
W 2012 roku obchodziliśmy „Jubileusz V lecia działalności na rzecz lokalnej społeczności” podejmując się organizacji młodzieżowych turniejów w okresie czerwiec – lipiec. Cykl imprez w ramach „Piłkarskich Turniejów Jubileuszowych” był współfinansowany przez Województwo Małopolskie.

Obchody naszego jubileuszu zakończyliśmy realizacją dużego zadania pn. „SPOTKANIA POKOLEŃ = ZAGRAJMY RAZEM” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!