Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego

Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego
 • Wspieramy kulturę

   Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego prowadzi działalność kulturalną. Głównym projektem realizowanym przez Fundację jest wydawanie czasopisma "Przegląd Prawosławny".

  Jak wykorzystamy 1%

  Zakup papieru do druku.

  • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000106814
  • Konto:98 1240 5211 1111 0010 3993 4278
  • WWW:ostrogski.pl
  • E-mail:fundacja@ostrogski.pl
  • Telefon:857 421 857

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego

wspieramy kulturę