Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Jaskółka

Jeśli chcesz zbudować okręt, naucz ludzi tęsknoty za bezmiarem morza