Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic

Pieniądze z 1% wykorzystamy na promocję nowej gry rekreacyjno-sportowej INDIACA oraz organizowanie życia kulturalnego.