Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Polski Czerwony Krzyż

Pomóż nam nieść pomoc potrzebującym!