Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"

NIE patologiom społecznym