Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Spróbujmy razem"

Wspieramy dzieci niepełnosprawne z Domu Dziecka w Bąkowie, uczniów SOSW Warlubie oraz dzieci z pow. świeckiego(kuj-pom).