Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Małopolski Oddział Okręgowy PCK

Pomóż nam nieść pomoc potrzebującym!