RSON w Sejnach

RSON w Sejnach
 • Niepełnosprawni SEJNY

  Celem Stowarzyszenia są działania integracji społecznej osób niepełnosprawnych, podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

  Jak wykorzystamy 1%

  Dofinansowania do rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, zakupu leków, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu wózków inwalidzkich działalność WTZ, wycieczek.

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000061555
  • Konto:62 9354 0007 0000 0000 1629 0001
  • Adres:ul. 1 Maja 2, 16-500 Sejny
  • WWW:niepelnosprawni.sejny.pl
  • E-mail:rsonsejny@wp.pl
  • Telefon:87 5173 416
 • Działalność nieodpłatna pożytku publicznego zgodna ze statutem Stowarzyszenia § 7
  1. Opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół i innych organizacji.
  2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej w stosunku do dzieci i młodzieży.
  3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie.
  4. Integracja środowiska ludzi chorych i niepełnosprawnych w celu zorganizowania samopomocy.
  5. Upowszechnianie alternatywnych metod i firm edukacji niepełnosprawnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarne.
  6. Promowanie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
  7. Koordynowanie działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia, tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w zakresie korektywy, rekreacji, rehabilitacji i warsztatów terapii zajęciowej.
  8. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
  9. Organizacja i promocja wolontariatu.
  10. Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

RSON w Sejnach

Niepełnosprawni SEJNY