Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
 • Niezbędna pomoc dzieciom z rodzin zastępczych

  Podstawowym celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, wychowującym się w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz ich opiekunom zastępczym. Pomagamy dzieciom odrzuconym, zaniedbanym, krzywdzonym, chorym oraz wspieramy rodziny, dzieci i osoby w trudnej sytuacji życiowej.

  Jak wykorzystamy 1%

  Obecnie wspieramy rodziny zastępcze i adopcyjne oraz rodzinne domy dziecka poprzez: 

  • pomoc w finansowaniu specjalistycznych terapii, rehabilitacji i leczenia dzieci, 
  • pomoc w finansowaniu wypoczynku wakacyjnego, 
  • organizowanie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, 
  • prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów, organizowanie spotkań okolicznościowych dla rodzin, 
  • prowadzenie telefonu informacyjno-pomocowego w sprawach dotyczących rodzicielstwa zastępczego, 
  • bezpłatne porady i konsultacje pedagogiczne i rodzinne, 
  • szkolenia i warsztaty dla opiekunów zastępczych, kandydatów na opiekunów zastępczych, rodziców biologicznych, 
  • wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach, 
  • organizowanie pomocy wzajemnej rodzin.
  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:województwo mazowieckie
  • KRS:0000261167
  • Wizytówka:www.pitax.pl/mfrz
  • Konto:29 1160 2202 0000 0000 7798 6245
  • Adres:ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
  • WWW:www.mfrz.pl
  • E-mail:kontakt@mfrz.pl
  • Telefon:516-099-036

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom, wychowującym się w rodzinnych formach pieczy zastępczej.