Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika

PodajCel

Wspomagamy niewidomych, chcących tworzyć muzykę