Stowarzyszenie Esteka

Stowarzyszenie Esteka
 • 1% na rozwój i wypoczynek

  Przezwyciężamy trudne sytuacje życiowe poprzez: 

  - Działalność charytatywną.
  - Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
  - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Jak wykorzystamy 1%

  - Ogólnie na działania statutowe.
  - Konkretny program/cel.
  Realizacja projektu "Budowa ośrodka hipoterapii EURATUS dla dzieci i młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Fundusz stypendialny LEONARDO.
  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:województwo podkarpackie
  • KRS:0000160148
  • Wizytówka:www.pitax.pl/esteka
  • Konto:17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
  • Adres:ul. 11-go Listopada 8a, 39-400 Tarnobrzeg
  • WWW:http://esteka.pl/
  • E-mail:esteka@esteka.pl
  • Telefon:15 801 28 60

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Esteka

Twój 1% to dla nas wielka pomoc