Jesteś tutaj: Strona główna 1%

 • Pomóż nam pomagać. Przekaż 1% na ratowanie osób zaginionych

  Celem Stowarzyszenia jest szkolenie i wykorzystanie zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator) do poszukiwania osób zaginionych.

  Jak wykorzystamy 1%

  Szkolenie zespołów ratowniczych. Wyposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy. Działalność statutowa organizacji.

  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000047423
  • Konto:88 1750 0012 0000 0000 3186 8645
  • Adres:ul. Kamińskiego 3, 35-211 Rzeszów
  • WWW:storat.pl
  • E-mail:storat@storat.pl
  • Telefon:515 337197
 • Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zarejestrowane zostało w styczniu 2000 r. Jego powstanie było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w szkolenie psów i ratownictwo, chcących w pełniejszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, stworzyć organizację dającą możliwość "normalnym" ludziom (tzn. cywilom) specjalistycznego szkolenia oraz wykorzystania swoich psów.
  Celem Stowarzyszenia jest szkolenie zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator), które współpracując z Policją włączałyby się do akcji poszukiwawczych zwiększając szanse odnalezienia zaginionych.
  W prowadzonych działaniach poszukiwawczych wspieramy Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją przyjętą w struktury Internationale Rettungshunde Organisation (IRO) z siedzibą w Austrii - decyzją z dnia 16.05.2001r.
  Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz ludzi niezrzeszonych. STORAT nie posiada etatów płatnych. Za szkolenie, udział w akcjach ratowniczych i inną działalność statutową członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
  Praca zespołów STORAT pozwala na szybkie i dokładne sprawdzenie wyznaczonych rejonów do przeszukania. Umożliwia to eliminację przeszukanego obszaru z terenu objętego czynnościami operacyjnymi. Zespół z jednym psem zastępuje działanie kilkudziesięciu osób biorących udział w akcji poszukiwawczej bez psa.
  Nasze Stowarzyszenie liczy aktualnie 53 członków z różnych regionów Polski (Podkarpacie, Śląsk, Małopolska, Lubelszczyzna, Mazowsze), programem szkolenia objętych jest 20 przewodników z psami (w tym 1 przewodnik z psem z organizacji współpracujących, tj. GOPR) oraz 17 nawigatorów.
  W działalność Stowarzyszenia może włączyć się każda chętna pełnoletnia osoba. Osoby niepełnoletnie, ale takie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Osoby młodsze uczestniczą w treningach zasadniczo tylko razem z opiekunem. Wyjątkowo i raczej jednorazowo, w ramach realizacji prostszych zadań, wymagania wiekowe za zgodą Zarządu mogą być ominięte.
  Praca w Stowarzyszeniu może przybierać różne formy. Każdy ma inne umiejętności, możliwości, nieco inne zainteresowania w ramach ratownictwa, dlatego każdy może próbować robić coś innego, być specjalistą w innej dziedzinie. Ale specjalizowanie się nie jest wymogiem koniecznym. Najzwyklejsza pomoc typowo fizyczna np. w rozkładaniu przeszkód w celu przeprowadzenia treningu sprawności psów, może w znaczącym stopniu ułatwić przeprowadzenie takich zajęć, a więc jest ze wszech miar bardzo potrzebna.
  Naturalnie jedną z głównych form działalności w STORAT jest szkolenie własnego psa, by odpowiednio przygotować go do uczestniczenia w przyszłości w akcjach poszukiwawczych.
  Drugą kluczową funkcją w zespole poszukiwawczym STORAT jest funkcja nawigatora, czyli osoby odpowiedzialnej za orientację w terenie. Od nawigatora wymagana jest umiejętność posługiwania się mapą i kompasem, także wiedza z zakresu nawigacji satelitarnej w tym posługiwania się odbiornikiem GPS, a także umiejętność komputerowej obróbki map, wymiany danych pomiędzy GPS a komputerem itp..
  W szkoleniu psów ratowniczych potrzebujemy wielu osób, które będą pełnić rolę pozorantów, czyli odgrywać rolę osób zaginionych. Duża zmienność "zaginionych" jest jednym z warunków dobrego przygotowania psa i wręcz warunkiem niezbędnym w jego zaawansowanym treningu.
  Od 2004 roku posiadamy statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
  Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego przeznaczamy na szkolenie zespołów ratowniczych, wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz działalność statutową.


Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00