• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie STORAT
  KRS 0000047423

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomóż nam pomagać. Przekaż 1% na ratowanie osób zaginionych

Celem Stowarzyszenia jest szkolenie i wykorzystanie zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator) do poszukiwania osób zaginionych.

Jak wykorzystamy 1%

Szkolenie zespołów ratowniczych. Wyposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy. Działalność statutowa organizacji.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zarejestrowane zostało w styczniu 2000 r. Jego powstanie było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w szkolenie psów i ratownictwo, chcących w pełniejszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, stworzyć organizację dającą możliwość "normalnym" ludziom (tzn. cywilom) specjalistycznego szkolenia oraz wykorzystania swoich psów.
Celem Stowarzyszenia jest szkolenie zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator), które współpracując z Policją włączałyby się do akcji poszukiwawczych zwiększając szanse odnalezienia zaginionych.
W prowadzonych działaniach poszukiwawczych wspieramy Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją przyjętą w struktury Internationale Rettungshunde Organisation (IRO) z siedzibą w Austrii - decyzją z dnia 16.05.2001r.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz ludzi niezrzeszonych. STORAT nie posiada etatów płatnych. Za szkolenie, udział w akcjach ratowniczych i inną działalność statutową członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
Praca zespołów STORAT pozwala na szybkie i dokładne sprawdzenie wyznaczonych rejonów do przeszukania. Umożliwia to eliminację przeszukanego obszaru z terenu objętego czynnościami operacyjnymi. Zespół z jednym psem zastępuje działanie kilkudziesięciu osób biorących udział w akcji poszukiwawczej bez psa.
Nasze Stowarzyszenie liczy aktualnie 53 członków z różnych regionów Polski (Podkarpacie, Śląsk, Małopolska, Lubelszczyzna, Mazowsze), programem szkolenia objętych jest 20 przewodników z psami (w tym 1 przewodnik z psem z organizacji współpracujących, tj. GOPR) oraz 17 nawigatorów.
W działalność Stowarzyszenia może włączyć się każda chętna pełnoletnia osoba. Osoby niepełnoletnie, ale takie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Osoby młodsze uczestniczą w treningach zasadniczo tylko razem z opiekunem. Wyjątkowo i raczej jednorazowo, w ramach realizacji prostszych zadań, wymagania wiekowe za zgodą Zarządu mogą być ominięte.
Praca w Stowarzyszeniu może przybierać różne formy. Każdy ma inne umiejętności, możliwości, nieco inne zainteresowania w ramach ratownictwa, dlatego każdy może próbować robić coś innego, być specjalistą w innej dziedzinie. Ale specjalizowanie się nie jest wymogiem koniecznym. Najzwyklejsza pomoc typowo fizyczna np. w rozkładaniu przeszkód w celu przeprowadzenia treningu sprawności psów, może w znaczącym stopniu ułatwić przeprowadzenie takich zajęć, a więc jest ze wszech miar bardzo potrzebna.
Naturalnie jedną z głównych form działalności w STORAT jest szkolenie własnego psa, by odpowiednio przygotować go do uczestniczenia w przyszłości w akcjach poszukiwawczych.
Drugą kluczową funkcją w zespole poszukiwawczym STORAT jest funkcja nawigatora, czyli osoby odpowiedzialnej za orientację w terenie. Od nawigatora wymagana jest umiejętność posługiwania się mapą i kompasem, także wiedza z zakresu nawigacji satelitarnej w tym posługiwania się odbiornikiem GPS, a także umiejętność komputerowej obróbki map, wymiany danych pomiędzy GPS a komputerem itp..
W szkoleniu psów ratowniczych potrzebujemy wielu osób, które będą pełnić rolę pozorantów, czyli odgrywać rolę osób zaginionych. Duża zmienność "zaginionych" jest jednym z warunków dobrego przygotowania psa i wręcz warunkiem niezbędnym w jego zaawansowanym treningu.
Od 2004 roku posiadamy statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego przeznaczamy na szkolenie zespołów ratowniczych, wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz działalność statutową.
  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000047423
  • Konto:88 1750 0012 0000 0000 3186 8645
  • Adres:ul. Kamińskiego 3, 35-211 Rzeszów
  • WWW:storat.pl
  • E-mail:storat@storat.pl
  • Telefon:515 337197  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Stowarzyszenie STORAT

   KRS 0000047423

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika