Jesteś tutaj: Strona główna 1%

Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"

 • Niezbędna pomoc ofiarom wypadków

  Misją Fundacji jest świadczenie możliwie najszerszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim: pomocy prawnej, finansowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej, organizacyjnej i informacyjnej oraz realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tworząc Fundację zakładaliśmy, że o pomoc do nas będzie mogła się zwrócić każda ofiara wypadku, bez względu na miejsce swojego zamieszkania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że udaje nam się to realizować - objęliśmy opieką kilkuset poszkodowanych z terenu całej Polski.

  Jak wykorzystamy 1%

  Nasza Fundacja bezpłatnie pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych w szczególności poprzez:
  - pomoc prawną, która jest udzielana przez dyżurującego prawnika zarówno w siedzibie Fundacji, jak i przez infolinię lub za pomocą poczty zwykłej i elektronicznej. Zwracający się do nas poszkodowani mogą otrzymać informacje na temat praw przysługujących im praw, zapoznać się m.in. z przebiegiem procedur prawnych. Pomagamy również pisać pisma urzędowe do instytucji państwowych i niepaństwowych, zgłaszając np. odwołania od decyzji podmiotów ponoszących odpowiedzialność z tytułu OC;
  - pomoc finansową: dofinansowujemy koszty rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego i protez, zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych, szkolenia, a także przekwalifikowania zawodowego. Dofinansowanie następuje w formie promesy, tj. jednostronnego zobowiązania Fundacji do wypłaty środków po spełnieniu przez poszkodowanego pewnych warunków (np… zgromadzenia pozostałej części kosztów, przedstawienia rachunku potwierdzającego poniesienie kosztów);
  - organizacja turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich opiekunów;
  - koordynowanie pomocy w terenie: na rzecz zwracających się do nas poszkodowanych koordynujemy współpracę z instytucjami państwowymi (m.in. PCPR, MOPS), pozarządowymi w tym organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie kraju;
  - pomoc terapeutyczna: zespół Fundacji we współpracy ze specjalistami terapii PTSD opracowuje program pomocy psychoterapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich;
  - inne działania Fundacji: uczestniczyliśmy, obok innych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli urzędów centralnych i ministerstw, w pracach nad Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw koordynowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Podstawowym celem spotkań stało się opracowanie programu, który pozwoli na usprawnienie działań państwa, we współpracy z organizacjami społecznymi, na rzecz osób poszkodowanych. Fundacja zgłosiła szereg postulatów i wniosków. Przedstawiła również dwa projekty: projekt ogólnopolskiej infolinii dla ofiar przestępstw oraz projekt organizacji pomocy terapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych, z możliwością rozszerzenia programu na ofiary innych przestępstw. Rokrocznie włączamy się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bierzemy również udział w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Policję. Koordynujemy prace nad powstaniem programu "Bezpieczne Dziecko", mającym na celu dostarczenie materiału dydaktycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Sami również bierzemy udział w takich zajęciach, także w przedszkolach.

  Dodatkowo organizujemy obozy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz dla młodzieży w wieku 18 - 35 lat.

  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
  • KRS:0000052038
  • Wizytówka:www.pitax.pl/zielonylisc
  • Konto:88 1090 1506 0000 0000 5017 5918
  • Adres:ul. Ducha Świętego 5 lok. 4, 87-100 Toruń
  • WWW: www.fundacjazielonylisc.org
  • E-mail:info@fundacjazielonylisc.org
  • Telefon: 56 657 55 40

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00