1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"
  KRS 0000052038

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Niezbędna pomoc ofiarom wypadków

Misją Fundacji jest świadczenie możliwie najszerszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim: pomocy prawnej, finansowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej, organizacyjnej i informacyjnej oraz realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tworząc Fundację zakładaliśmy, że o pomoc do nas będzie mogła się zwrócić każda ofiara wypadku, bez względu na miejsce swojego zamieszkania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że udaje nam się to realizować - objęliśmy opieką kilkuset poszkodowanych z terenu całej Polski.

Jak wykorzystamy 1%

Nasza Fundacja bezpłatnie pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych w szczególności poprzez:
- pomoc prawną, która jest udzielana przez dyżurującego prawnika zarówno w siedzibie Fundacji, jak i przez infolinię lub za pomocą poczty zwykłej i elektronicznej. Zwracający się do nas poszkodowani mogą otrzymać informacje na temat praw przysługujących im praw, zapoznać się m.in. z przebiegiem procedur prawnych. Pomagamy również pisać pisma urzędowe do instytucji państwowych i niepaństwowych, zgłaszając np. odwołania od decyzji podmiotów ponoszących odpowiedzialność z tytułu OC;
- pomoc finansową: dofinansowujemy koszty rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego i protez, zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych, szkolenia, a także przekwalifikowania zawodowego. Dofinansowanie następuje w formie promesy, tj. jednostronnego zobowiązania Fundacji do wypłaty środków po spełnieniu przez poszkodowanego pewnych warunków (np… zgromadzenia pozostałej części kosztów, przedstawienia rachunku potwierdzającego poniesienie kosztów);
- organizacja turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich opiekunów;
- koordynowanie pomocy w terenie: na rzecz zwracających się do nas poszkodowanych koordynujemy współpracę z instytucjami państwowymi (m.in. PCPR, MOPS), pozarządowymi w tym organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie kraju;
- pomoc terapeutyczna: zespół Fundacji we współpracy ze specjalistami terapii PTSD opracowuje program pomocy psychoterapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich;
- inne działania Fundacji: uczestniczyliśmy, obok innych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli urzędów centralnych i ministerstw, w pracach nad Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw koordynowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Podstawowym celem spotkań stało się opracowanie programu, który pozwoli na usprawnienie działań państwa, we współpracy z organizacjami społecznymi, na rzecz osób poszkodowanych. Fundacja zgłosiła szereg postulatów i wniosków. Przedstawiła również dwa projekty: projekt ogólnopolskiej infolinii dla ofiar przestępstw oraz projekt organizacji pomocy terapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych, z możliwością rozszerzenia programu na ofiary innych przestępstw. Rokrocznie włączamy się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bierzemy również udział w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Policję. Koordynujemy prace nad powstaniem programu "Bezpieczne Dziecko", mającym na celu dostarczenie materiału dydaktycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Sami również bierzemy udział w takich zajęciach, także w przedszkolach.

Dodatkowo organizujemy obozy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz dla młodzieży w wieku 18 - 35 lat.
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000052038
 • Wizytówka:www.pitax.pl/zielonylisc
 • Konto:88 1090 1506 0000 0000 5017 5918
 • Adres:ul. Ducha Świętego 5 lok. 4, 87-100 Toruń
 • WWW: www.fundacjazielonylisc.org
 • E-mail:info@fundacjazielonylisc.org
 • Telefon: 56 657 55 40Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"

 • Niezbędna pomoc ofiarom wypadków

  Misją Fundacji jest świadczenie możliwie najszerszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim: pomocy prawnej, finansowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej, organizacyjnej i informacyjnej oraz realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tworząc Fundację zakładaliśmy, że o pomoc do nas będzie mogła się zwrócić każda ofiara wypadku, bez względu na miejsce swojego zamieszkania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że udaje nam się to realizować - objęliśmy opieką kilkuset poszkodowanych z terenu całej Polski.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Nasza Fundacja bezpłatnie pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych w szczególności poprzez:
  - pomoc prawną, która jest udzielana przez dyżurującego prawnika zarówno w siedzibie Fundacji, jak i przez infolinię lub za pomocą poczty zwykłej i elektronicznej. Zwracający się do nas poszkodowani mogą otrzymać informacje na temat praw przysługujących im praw, zapoznać się m.in. z przebiegiem procedur prawnych. Pomagamy również pisać pisma urzędowe do instytucji państwowych i niepaństwowych, zgłaszając np. odwołania od decyzji podmiotów ponoszących odpowiedzialność z tytułu OC;
  - pomoc finansową: dofinansowujemy koszty rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego i protez, zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych, szkolenia, a także przekwalifikowania zawodowego. Dofinansowanie następuje w formie promesy, tj. jednostronnego zobowiązania Fundacji do wypłaty środków po spełnieniu przez poszkodowanego pewnych warunków (np… zgromadzenia pozostałej części kosztów, przedstawienia rachunku potwierdzającego poniesienie kosztów);
  - organizacja turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich opiekunów;
  - koordynowanie pomocy w terenie: na rzecz zwracających się do nas poszkodowanych koordynujemy współpracę z instytucjami państwowymi (m.in. PCPR, MOPS), pozarządowymi w tym organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie kraju;
  - pomoc terapeutyczna: zespół Fundacji we współpracy ze specjalistami terapii PTSD opracowuje program pomocy psychoterapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich;
  - inne działania Fundacji: uczestniczyliśmy, obok innych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli urzędów centralnych i ministerstw, w pracach nad Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw koordynowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Podstawowym celem spotkań stało się opracowanie programu, który pozwoli na usprawnienie działań państwa, we współpracy z organizacjami społecznymi, na rzecz osób poszkodowanych. Fundacja zgłosiła szereg postulatów i wniosków. Przedstawiła również dwa projekty: projekt ogólnopolskiej infolinii dla ofiar przestępstw oraz projekt organizacji pomocy terapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych, z możliwością rozszerzenia programu na ofiary innych przestępstw. Rokrocznie włączamy się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bierzemy również udział w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Policję. Koordynujemy prace nad powstaniem programu "Bezpieczne Dziecko", mającym na celu dostarczenie materiału dydaktycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Sami również bierzemy udział w takich zajęciach, także w przedszkolach.

  Dodatkowo organizujemy obozy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz dla młodzieży w wieku 18 - 35 lat.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000052038
 • Wizytówka:www.pitax.pl/zielonylisc
 • Konto:88 1090 1506 0000 0000 5017 5918
 • Adres:ul. Ducha Świętego 5 lok. 4, 87-100 Toruń
 • WWW: www.fundacjazielonylisc.org
 • E-mail:info@fundacjazielonylisc.org
 • Telefon: 56 657 55 40
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00