• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"
  KRS 0000052038

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Niezbędna pomoc ofiarom wypadków

Misją Fundacji jest świadczenie możliwie najszerszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim: pomocy prawnej, finansowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej, organizacyjnej i informacyjnej oraz realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tworząc Fundację zakładaliśmy, że o pomoc do nas będzie mogła się zwrócić każda ofiara wypadku, bez względu na miejsce swojego zamieszkania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że udaje nam się to realizować - objęliśmy opieką kilkuset poszkodowanych z terenu całej Polski.

Jak wykorzystamy 1%

Nasza Fundacja bezpłatnie pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych w szczególności poprzez:
- pomoc prawną, która jest udzielana przez dyżurującego prawnika zarówno w siedzibie Fundacji, jak i przez infolinię lub za pomocą poczty zwykłej i elektronicznej. Zwracający się do nas poszkodowani mogą otrzymać informacje na temat praw przysługujących im praw, zapoznać się m.in. z przebiegiem procedur prawnych. Pomagamy również pisać pisma urzędowe do instytucji państwowych i niepaństwowych, zgłaszając np. odwołania od decyzji podmiotów ponoszących odpowiedzialność z tytułu OC;
- pomoc finansową: dofinansowujemy koszty rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego i protez, zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych, szkolenia, a także przekwalifikowania zawodowego. Dofinansowanie następuje w formie promesy, tj. jednostronnego zobowiązania Fundacji do wypłaty środków po spełnieniu przez poszkodowanego pewnych warunków (np… zgromadzenia pozostałej części kosztów, przedstawienia rachunku potwierdzającego poniesienie kosztów);
- organizacja turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich opiekunów;
- koordynowanie pomocy w terenie: na rzecz zwracających się do nas poszkodowanych koordynujemy współpracę z instytucjami państwowymi (m.in. PCPR, MOPS), pozarządowymi w tym organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie kraju;
- pomoc terapeutyczna: zespół Fundacji we współpracy ze specjalistami terapii PTSD opracowuje program pomocy psychoterapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich;
- inne działania Fundacji: uczestniczyliśmy, obok innych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli urzędów centralnych i ministerstw, w pracach nad Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw koordynowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Podstawowym celem spotkań stało się opracowanie programu, który pozwoli na usprawnienie działań państwa, we współpracy z organizacjami społecznymi, na rzecz osób poszkodowanych. Fundacja zgłosiła szereg postulatów i wniosków. Przedstawiła również dwa projekty: projekt ogólnopolskiej infolinii dla ofiar przestępstw oraz projekt organizacji pomocy terapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych, z możliwością rozszerzenia programu na ofiary innych przestępstw. Rokrocznie włączamy się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bierzemy również udział w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Policję. Koordynujemy prace nad powstaniem programu "Bezpieczne Dziecko", mającym na celu dostarczenie materiału dydaktycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Sami również bierzemy udział w takich zajęciach, także w przedszkolach.

Dodatkowo organizujemy obozy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz dla młodzieży w wieku 18 - 35 lat.
  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
  • KRS:0000052038
  • Wizytówka:www.pitax.pl/zielonylisc
  • Konto:88 1090 1506 0000 0000 5017 5918
  • Adres:ul. Ducha Świętego 5 lok. 4, 87-100 Toruń
  • WWW: www.fundacjazielonylisc.org
  • E-mail:info@fundacjazielonylisc.org
  • Telefon: 56 657 55 40  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"

   KRS 0000052038

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika