• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nasza Nadzieja - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000004746

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nasza Nadzieja" podejmuje następujace działania:

1. Pomoc w leczeniu
Stowarzyszenie udziela pomocy materialnej na rehabilitację i na leczenie dzieci i młodzieży.

2. Działania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie organizuje dwa razy w tygodniu spotkania dla osób z upośledzeniem umysłowym w ramach Klubu Przyjaciół "Nasza Nadzieja".
Spotkania odbywają się w świetlicy środowiskowej "OLA" (Ośrodek Lokalnej Aktywności) w Nowej Rudzie przy ul. Radkowskiej 18; W programie jest terapia zajęciowa, plastyka, wycieczki, zajęcia ruchowe w parku, w świetlicy; wyjazdy do teatru, zajęcia teatralne, muzyczne. Na spotkania przyjeżdżają osoby zamieszkałe również poza Nową Rudą. Klub organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
Stowarzyszenie zdobywa środki na prowadzenie dla dzieci z orzeczeniami lekarskimi zajęć artystycznych w grupach integracyjnych. Do czerwca 2009 roku dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji im. Stefana Batorego prowadziło warsztaty teatralne dla integracyjnej grupy dzieci w ramach projektu "Razem teatrze". W listopadzie Stowarzyszenie otrzymało grant z Fundacji PZU na realizację projektu dla dzieci i młodzieży "Uczymy się być aktywni".
W październiku co roku odbywa się Powiatowa Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. Impreza, w której uczestniczy zawsze około 150 osób z różnymi schorzeniami i w różnym wieku i około 50-60 młodych wolontariuszy z noworudzkich szkół. W 2010 odbędzie się XII spartakiada.

3. Współpraca z Zespołem Szkół Integracyjnych w Bożkowie.
Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem z Biurem Poselskim pani poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Rudzie z władzami samorządowymi trzech gmin : Burmistrzem Miasta Nowa Ruda, Wójtem Gminy Nowa Ruda, Burmistrzem Miasta i Gminy Radków i Regionalnej Konferencji Kształcenia Integracyjnego. Efektem działań organizatorów jest zorganizowanie przy Kuratorze Dolnośląskim rady społecznej, która będzie zajmowała się problemem szkół integracyjnych.
Stowarzyszenie wspólnie ze szkołą prowadzi akcję zbiórki pieniędzy - darowizny z 1% na utworzenie dla dzieci sali doświadczeń świata.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.