• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Nasza Nadzieja - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  KRS 0000004746

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nasza Nadzieja" podejmuje następujace działania:

1. Pomoc w leczeniu
Stowarzyszenie udziela pomocy materialnej na rehabilitację i na leczenie dzieci i młodzieży.

2. Działania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie organizuje dwa razy w tygodniu spotkania dla osób z upośledzeniem umysłowym w ramach Klubu Przyjaciół "Nasza Nadzieja".
Spotkania odbywają się w świetlicy środowiskowej "OLA" (Ośrodek Lokalnej Aktywności) w Nowej Rudzie przy ul. Radkowskiej 18; W programie jest terapia zajęciowa, plastyka, wycieczki, zajęcia ruchowe w parku, w świetlicy; wyjazdy do teatru, zajęcia teatralne, muzyczne. Na spotkania przyjeżdżają osoby zamieszkałe również poza Nową Rudą. Klub organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
Stowarzyszenie zdobywa środki na prowadzenie dla dzieci z orzeczeniami lekarskimi zajęć artystycznych w grupach integracyjnych. Do czerwca 2009 roku dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji im. Stefana Batorego prowadziło warsztaty teatralne dla integracyjnej grupy dzieci w ramach projektu "Razem teatrze". W listopadzie Stowarzyszenie otrzymało grant z Fundacji PZU na realizację projektu dla dzieci i młodzieży "Uczymy się być aktywni".
W październiku co roku odbywa się Powiatowa Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. Impreza, w której uczestniczy zawsze około 150 osób z różnymi schorzeniami i w różnym wieku i około 50-60 młodych wolontariuszy z noworudzkich szkół. W 2010 odbędzie się XII spartakiada.

3. Współpraca z Zespołem Szkół Integracyjnych w Bożkowie.
Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem z Biurem Poselskim pani poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Rudzie z władzami samorządowymi trzech gmin : Burmistrzem Miasta Nowa Ruda, Wójtem Gminy Nowa Ruda, Burmistrzem Miasta i Gminy Radków i Regionalnej Konferencji Kształcenia Integracyjnego. Efektem działań organizatorów jest zorganizowanie przy Kuratorze Dolnośląskim rady społecznej, która będzie zajmowała się problemem szkół integracyjnych.
Stowarzyszenie wspólnie ze szkołą prowadzi akcję zbiórki pieniędzy - darowizny z 1% na utworzenie dla dzieci sali doświadczeń świata.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000004746

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika