• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej "Szansa"
    KRS 0000011682

Stowarzyszenie ma na celu podejmować wszelkie wysiłki aby niepełnosprawny nie został na zawsze wtłoczony w rolę osoby niepełnosprawnej. Dlatego z środków uzyskanych z 1% dofinansujemy turnusy rehabilitacyjne, dofinansowujemy hiper-terapię, oraz pomagamy w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Gminą Langlingen w Niemczech. Prowadzimy również imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Wiosny, Majówki, Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Bal jesieni, Andrzejki, i paczki pod choinkę oraz Zimowisko i Półkolonie. Podczas tych imprez Osoby Niepełnosprawne integrują się z dziećmi i młodzieżą, które uczą się akceptacji i udzielania pomocy w normalnym funkcjonowaniu osobom sprawnym inaczej. Mając na uwadze swoisty charakter grupy, trzeba zaznaczyć, iż zajęcia są specyficzne. Wszelkie zabawy, zajęcia plastyczne, spacery, wypoczynek letni, ferie zimowe mają swój przebieg i powodują rozwój. Prowadzenie zajęć i konsultacji z psychologiem dla dzieci niepełnosprawnych oraz terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjnej. Organizowanie spotkań dla członków. Prowadzenie działalności poradniczej i informacyjnej. Współpracujemy z Starostą Powiatu Człuchowskiego - Panem Aleksandrem Gappa oraz Burmistrzem Gminy Czarne Panem Janem Zieniuk. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy, jak również dzięki ludziom dobrej woli, możemy pomagać innym dając im szansę spojrzenia w przyszłość z nadzieją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.