• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
    KRS 0000023781

Misja
Ochrona praw i interesów dziecka i rodziny. Pomagamy głównie kobietom i dzieciom uciekającym od przemocy domowej i w tzw. "trudnej" ciąży.

W ramach TKOPD działa : Ośrodek Interwencji Kryzysowej z hostelem i mieszkaniami chronionymi dla 35 kobiet i dzieci , poradnictwem: pedagogicznym, psychologicznym , logopedycznym, socjalnym, prawnym dla rodzin z dziećmi , Rodzinny Ośrodek Mediacyjny, całodobowy Telefon Zaufania dla osób doznających przemocy domowej , świetlica profilaktyczno-wychowawcza " Smyki" dla dzieci, program "Starszy Brat, Starsza Siostra",grupy wsparcia dla kobiet. Prowadzimy też edukację w szkołach i przedszkolach z zakresu praw dziecka , przeciwdziałania przemocy i aresji, mediacji rówieśniczych ,zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ; grupy terapeutyczno- edukacyjne dla ojców w sytuacji okołorozwodowej oraz osobno dla matek, programy korekcyno - edukacyjne dla sprawców przemocy, program edukacyjny dla małoletnich dziewcząt w ciąży, pomoc psychologiczną dla rodziców po stracie, pochówek dzieci nienarodzonych ( współdziałanie z MOPS - em i UM), pomoc rzeczową samotnym matkom będącym w trudnej sytuacji materialnej ( Gaudium Vitae).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.