1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
TKOPD
KRS 0000023781

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ochrona praw i interesów dziecka oraz rodziny

Dom Samotnej Matki, prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka od prawie 30 lat, to miejsce gdzie wsparcie otrzymują kobiety z dziećmi doznające przemocy, będ w kryzysie. Zapewniamy im pobyt czasowy, a także wsparcie specjalistyczne, które ma pomóc im wyjść z kryzysu i "stanąć na własnych nogach".

Jako organizacja pozarządowa prowadzimy także Ośrodek Interwencji Kryzysowej, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla mieszkańców Zielonej Góry.

Wspieramy rzeczowo kobiety z dziećmi, które mają trudność w samodzielnym poradzeniu sobie z codziennymi wydatkami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego przeznaczone są na utrzymanie Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze m.in. opłacenie rachunków, remonty, wynagrodzenia dla specjalistów tj. pedagodzy, psycholodzy, prawnicy.

Otrzymane środki to przede wszystkim szansa dla nas na rozwój, poprawienie jakości pobytu kobietom i dzieciom doznającym przemocy.

Więcej o nas

Więcej o nas

Naszą misją jest ochrona praw i interesów dziecka i rodziny. Pomagamy głównie kobietom i dzieciom uciekającym od przemocy domowej i w tzw. "trudnej" ciąży.

W ramach Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka możemy wyróżnić kilka aktywności, gdyż funkcjonujemy już od prawie 30 lat. Najważniejszą jest Dom Samotnej Matki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej z hostelem i mieszkaniami chronionymi dla 35 kobiet i dzieci. Codziennie stykamy się z wieloma trudnymi sytuacjami. Naszym zadaniem jest praca z naszymi podopiecznymi w taki sposób, by udało im się usamodzielnić. Jesteśmy dla nich w każdego dnia, również w święta, dni wolne. Działamy 24 godziny na dobę.

Do  naszych kolejnych aktywności możemy zakwalifikować poradnictwo dla osób doznających przemocy, w szczególności mające na uwadze zabezpieczenie i rozwój dziecka tj. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne , logopedyczne, socjalne i  prawne dla rodzin z dziećmi. Oferta specjalistów zmienia się co roku. Wynika to z faktu, że działamy w oparciu o otrzymane dotacje z samorządu lub innych konkursów. Niemniej jednak nawet jeśli na pewne działania nie wystarcza tych środków, właśnie poprzez 1%, darowizny czy także pracę wolontariacką możemy postarać się w najlepszy sposób zabezpieczyć potrzeby naszym podopiecznym.

Prowadzimy także Rodzinny Ośrodek Mediacyjny, gdzie uczestnicy dają sobie szansę na poszukanie rozwiązań pozwalających na znalezienie kompromisu. Te działania realizowane są zarówno przy udziale środków samorządu, odpłatnie, ale też często jako użyczenie miejsca na realizację mediacji sądowych.

Wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej prowadzimy całodobowy Telefon Zaufania dla osób doznających przemocy domowej. Dzięki niemu każdy, bez względu na miejsce zamieszkania może anonimowo dowiedzieć się jak poradzić sobie ze swoją trudnością.

Edukujemy w szkołach i przedszkolach z zakresu praw dziecka , przeciwdziałania przemocy i agresji, mediacji rówieśniczych.

Od wielu lat prowadzimy grupy terapeutyczno- edukacyjne dla ojców w sytuacji okołorozwodowej oraz osobno dla matek, programy korekcyno - edukacyjne dla sprawców przemocy, program edukacyjny dla małoletnich dziewcząt w ciąży, grupę wsparcia dla kobiet.

Jedną z istotnych dla nas działalności jest pomoc dla rodziców po stracie dziecka, pochówek dzieci nienarodzonych ( współdziałanie z MOPS - em i Urzędem Miasta). Zdajemy sobie sprawę, jak trudnym jest momentem, gdy wyczekiwane dziecko jednak nie przychodzi na świat, rodzi się martwe lub umiera krótko po narodzinach. Koordynujemy i nierzadko prowadzimy rodziców, aż do zorganizowania pochówku na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Oferujemy także pomoc rzeczową samotnym matkom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Do tego celu prowadzimy, przy zaangażowaniu wolontariuszy, Gaudium Vitae. Rzeczy, które tam przekazujemy pochodzą m.in. od darów osób, które już pewnych rzeczy nie potrzebują lub zakupują całkiem nowe specjalnie dla nas. Wydajemy środki higieniczne, czystości. Wszystko to co matka z dzieckiem może potrzebować.

Posiadamy  tzw. koło TKOPD w Nowogrodzie Bobrzańskim, niedaleko Zielonej Góry, gdzie również staramy się dotrzeć z poradnictwem i wsparciem.

Ponieważ jesteśmy organizacją o wieloletnim doświadczeniu, mamy bardzo dobrze ułożoną współpracę z policją, strażą graniczną, sądami, kuratorami, innymi organizacjami pomocowymi, samorządem i jednostkami wojewódzkimi. Z racji opieki nad kobietami w ciąży, utrzymujemy często kontakt ze szpitalem, by móc pomóc również i tam.

Staramy się pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z wielu źródeł. Oprócz typowych takich jak konkursy, dotacje z urzędów, możemy wskazać również zbiórki kasztanów czy nakrętek, zbiórki żywności, ubrań, środków pielęgnacji dziecka. W wielu sytuacjach bazujemy na pracy wolontariackiej dobrych ludzi, a takich spotykamy wielu w codziennej pracy.

Staramy się w naszych działaniach angażować społeczność lokalną, wspierać i zapraszać do współpracy organizacje pozarządowe. Nierzadko dzielimy się z nimi tym, co sami otrzymujemy.

Liczymy, że również Państwo wesprą nas i przekażą 1% podatku dochodowego.

Dziękujemy już teraz.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000023781
 • Konto:97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
 • Adres:ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra
 • WWW:www.tkopd.pl
 • E-mail:tkopd@poczta.onet.pl
 • Telefon:68 324 49 00Formularze PIT 2020/2021 dla
TKOPD

KRS 0000023781

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

TKOPD

 • Ochrona praw i interesów dziecka oraz rodziny

  Dom Samotnej Matki, prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka od prawie 30 lat, to miejsce gdzie wsparcie otrzymują kobiety z dziećmi doznające przemocy, będ w kryzysie. Zapewniamy im pobyt czasowy, a także wsparcie specjalistyczne, które ma pomóc im wyjść z kryzysu i "stanąć na własnych nogach".

  Jako organizacja pozarządowa prowadzimy także Ośrodek Interwencji Kryzysowej, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla mieszkańców Zielonej Góry.

  Wspieramy rzeczowo kobiety z dziećmi, które mają trudność w samodzielnym poradzeniu sobie z codziennymi wydatkami.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego przeznaczone są na utrzymanie Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze m.in. opłacenie rachunków, remonty, wynagrodzenia dla specjalistów tj. pedagodzy, psycholodzy, prawnicy.

  Otrzymane środki to przede wszystkim szansa dla nas na rozwój, poprawienie jakości pobytu kobietom i dzieciom doznającym przemocy.

 • Więcej o nas

  Naszą misją jest ochrona praw i interesów dziecka i rodziny. Pomagamy głównie kobietom i dzieciom uciekającym od przemocy domowej i w tzw. "trudnej" ciąży.

  W ramach Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka możemy wyróżnić kilka aktywności, gdyż funkcjonujemy już od prawie 30 lat. Najważniejszą jest Dom Samotnej Matki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej z hostelem i mieszkaniami chronionymi dla 35 kobiet i dzieci. Codziennie stykamy się z wieloma trudnymi sytuacjami. Naszym zadaniem jest praca z naszymi podopiecznymi w taki sposób, by udało im się usamodzielnić. Jesteśmy dla nich w każdego dnia, również w święta, dni wolne. Działamy 24 godziny na dobę.

  Do  naszych kolejnych aktywności możemy zakwalifikować poradnictwo dla osób doznających przemocy, w szczególności mające na uwadze zabezpieczenie i rozwój dziecka tj. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne , logopedyczne, socjalne i  prawne dla rodzin z dziećmi. Oferta specjalistów zmienia się co roku. Wynika to z faktu, że działamy w oparciu o otrzymane dotacje z samorządu lub innych konkursów. Niemniej jednak nawet jeśli na pewne działania nie wystarcza tych środków, właśnie poprzez 1%, darowizny czy także pracę wolontariacką możemy postarać się w najlepszy sposób zabezpieczyć potrzeby naszym podopiecznym.

  Prowadzimy także Rodzinny Ośrodek Mediacyjny, gdzie uczestnicy dają sobie szansę na poszukanie rozwiązań pozwalających na znalezienie kompromisu. Te działania realizowane są zarówno przy udziale środków samorządu, odpłatnie, ale też często jako użyczenie miejsca na realizację mediacji sądowych.

  Wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej prowadzimy całodobowy Telefon Zaufania dla osób doznających przemocy domowej. Dzięki niemu każdy, bez względu na miejsce zamieszkania może anonimowo dowiedzieć się jak poradzić sobie ze swoją trudnością.

  Edukujemy w szkołach i przedszkolach z zakresu praw dziecka , przeciwdziałania przemocy i agresji, mediacji rówieśniczych.

  Od wielu lat prowadzimy grupy terapeutyczno- edukacyjne dla ojców w sytuacji okołorozwodowej oraz osobno dla matek, programy korekcyno - edukacyjne dla sprawców przemocy, program edukacyjny dla małoletnich dziewcząt w ciąży, grupę wsparcia dla kobiet.

  Jedną z istotnych dla nas działalności jest pomoc dla rodziców po stracie dziecka, pochówek dzieci nienarodzonych ( współdziałanie z MOPS - em i Urzędem Miasta). Zdajemy sobie sprawę, jak trudnym jest momentem, gdy wyczekiwane dziecko jednak nie przychodzi na świat, rodzi się martwe lub umiera krótko po narodzinach. Koordynujemy i nierzadko prowadzimy rodziców, aż do zorganizowania pochówku na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

  Oferujemy także pomoc rzeczową samotnym matkom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Do tego celu prowadzimy, przy zaangażowaniu wolontariuszy, Gaudium Vitae. Rzeczy, które tam przekazujemy pochodzą m.in. od darów osób, które już pewnych rzeczy nie potrzebują lub zakupują całkiem nowe specjalnie dla nas. Wydajemy środki higieniczne, czystości. Wszystko to co matka z dzieckiem może potrzebować.

  Posiadamy  tzw. koło TKOPD w Nowogrodzie Bobrzańskim, niedaleko Zielonej Góry, gdzie również staramy się dotrzeć z poradnictwem i wsparciem.

  Ponieważ jesteśmy organizacją o wieloletnim doświadczeniu, mamy bardzo dobrze ułożoną współpracę z policją, strażą graniczną, sądami, kuratorami, innymi organizacjami pomocowymi, samorządem i jednostkami wojewódzkimi. Z racji opieki nad kobietami w ciąży, utrzymujemy często kontakt ze szpitalem, by móc pomóc również i tam.

  Staramy się pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z wielu źródeł. Oprócz typowych takich jak konkursy, dotacje z urzędów, możemy wskazać również zbiórki kasztanów czy nakrętek, zbiórki żywności, ubrań, środków pielęgnacji dziecka. W wielu sytuacjach bazujemy na pracy wolontariackiej dobrych ludzi, a takich spotykamy wielu w codziennej pracy.

  Staramy się w naszych działaniach angażować społeczność lokalną, wspierać i zapraszać do współpracy organizacje pozarządowe. Nierzadko dzielimy się z nimi tym, co sami otrzymujemy.

  Liczymy, że również Państwo wesprą nas i przekażą 1% podatku dochodowego.

  Dziękujemy już teraz.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000023781
 • Konto:97 2030 0045 1110 0000 0309 8770
 • Adres:ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra
 • WWW:www.tkopd.pl
 • E-mail:tkopd@poczta.onet.pl
 • Telefon:68 324 49 00
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00