• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ARKADIA" w Toruniu
    KRS 0000024009

Misja:
Organizowanie i niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom, a także osobom chorym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Prowadzone działania:
Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne do Warsztatu uczęszcza 55 dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.