1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU
KRS 0000024009

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w osiąganiu samodzielności.

Swoje działania kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszystkich etapach życia.

Realizujemy te cele poprzez:

 • pomoc szkołom specjalnym wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do zakończenia edukacji,
 • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy,
 • realizowanie zatrudnienia wspomaganego,
 • prowadzenie mieszkalnictwa treningowego,
 • prowadzenie Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze otrzymane z odpisu 1% podatku przeznaczymy na różne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oto nasze szczegółwe cele:

 • Zatrudnienie wspomagane
 • Zawody wspinaczkowe
 • Zakup wyposażenia do SŚDS
 • Zakup wyposażenia do Mieszkania treningowego
 • Zakup wyposażenia do Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • Niezbędne prace remontowe
Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Arkadia została założona w 1993 roku. Od tego czasu rozwinęliśmy się i wyspecjalizowaliśmy we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wspieramy je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszelkich etapach życia a realizujemy te cele poprzez:

 • pomoc szkołom specjalnym wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do zakończenia edukacji;
   
 • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 55 osób, gdzie uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich kompetencji i umiejętności w 11 pracowniach (m.in. pracownia artystyczna, ceramiczna, komputerowa, krawiecka, gospodarcza, techniczna). Uczestnicy w poszczególnych pracowniach przygotowują się do podjęcia pracy w określonych zawodach, ucząc się wykonywania zarówno czynności pracy, jak i organizacji pracy.
   
 • bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy. W procesie zatrudnienia wspomaganego, pracownik rozpoczyna pracę przy bezpośrednim wsparciu trenera pracy, który aktywnie uczestniczy w przygotowaniu miejsca i środowiska pracy dla nowego pracownika.
  Praca zawodowa jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jedną z najbardziej skutecznych form rehabilitacji społecznej. Większość tych pracowników docenia wartość zatrudnienia i oddaje się wykonywanej pracy z wielkim poświęceniem, przewyższając często innych pracowników poziomem zaangażowania, dyscypliny i przestrzegania zasad pracy.

  Osobą kluczową dla powodzenia tej metody działania jest trener pracy. To on asystuje osobie niepełnosprawnej od pierwszych kontaktów z pracodawcą, pomaga dostosować stanowisko i zakres obowiązków do jej możliwości, uczy obowiązków pracy, pomaga dostosować się do sytuacji społecznej w pracy i wspiera w osiąganiu samodzielności w pracy. Dzięki współpracy trenera pracy z doradcą zawodowym, podczas procesu poszukiwania pracy, zatrudniania i utrzymywania zatrudnienia można osiągnąć najlepsze efekty.
   
 • prowadzenie mieszkalnictwa treningowego. Mieszkalnictwo treningowe jest procesem wdrażania osoby z niepełnosprawnością intelektualną do maksymalnej samodzielności życiowej i społecznej. Proces ten odbywa się w praktyce i jest zindywidualizowany do potrzeb i możliwości konkretnej osoby.
   
 • prowadzenie Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy ARKADIA. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla 20 osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia w SŚDS Arkadia prowadzone są przez wyspecjalizowany personel - instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeutów, specjalistów w dziedzinie terapii manualnej, opiekunów medycznych. W ośrodku zatrudnieni są też: psycholog, pielęgniarka i pracownik socjalny.


Ścieżka wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jaką propagujemy:

 1. wczesne wspomaganie rozwoju
 2. przedszkole specjalne
 3. szkoła podstawowa specjalna
 4. szkoła przysposabiająca do pracy
 5. warsztat terapii zajęciowej
 6. praca na otwartym rynku pracy
 7. mieszkanie w systemie mieszkalnictwa chronionego

 

Nasze cele osiągamy dzięki zespołowi młodych, kreatywnych i samodzielnych osób – pracowników i wolontariuszy, którzy podejmują się działania przede wszystkim ze względu na ich wartość. Staramy się regularnie wzmacniać nasz potencjał poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i tematycznych. 

Nasza Fundacja jest również członkiem regionalnej Federacji NGO. W Federacji pracujemy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujemy interesy organizacji, budujemy ich rzetelny wizerunek oraz promujemy partnerską współpracę z administracją publiczną, ale również angażujemy się w tematy ważne dla osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez udział w konsultacjach społecznych).


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000024009
 • Konto:13 1500 1751 1217 5002 6316 0000
 • Adres:ul. Młyńska 2-4, 87-100 Toruń
 • WWW:https://arkadia.torun.pl/pomoz/jeden-procent/
 • E-mail:fundacja@arkadia.torun.pl
 • Telefon:56 654 84 81Formularze PIT 2019/2020 dla
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU

KRS 0000024009

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU

 • Wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w osiąganiu samodzielności.

  Swoje działania kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszystkich etapach życia.

  Realizujemy te cele poprzez:

  • pomoc szkołom specjalnym wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do zakończenia edukacji,
  • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  • bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy,
  • realizowanie zatrudnienia wspomaganego,
  • prowadzenie mieszkalnictwa treningowego,
  • prowadzenie Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze otrzymane z odpisu 1% podatku przeznaczymy na różne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oto nasze szczegółwe cele:

  • Zatrudnienie wspomagane
  • Zawody wspinaczkowe
  • Zakup wyposażenia do SŚDS
  • Zakup wyposażenia do Mieszkania treningowego
  • Zakup wyposażenia do Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Niezbędne prace remontowe
 • Więcej o nas

  Fundacja Arkadia została założona w 1993 roku. Od tego czasu rozwinęliśmy się i wyspecjalizowaliśmy we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Wspieramy je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszelkich etapach życia a realizujemy te cele poprzez:

  • pomoc szkołom specjalnym wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do zakończenia edukacji;
    
  • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 55 osób, gdzie uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich kompetencji i umiejętności w 11 pracowniach (m.in. pracownia artystyczna, ceramiczna, komputerowa, krawiecka, gospodarcza, techniczna). Uczestnicy w poszczególnych pracowniach przygotowują się do podjęcia pracy w określonych zawodach, ucząc się wykonywania zarówno czynności pracy, jak i organizacji pracy.
    
  • bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy. W procesie zatrudnienia wspomaganego, pracownik rozpoczyna pracę przy bezpośrednim wsparciu trenera pracy, który aktywnie uczestniczy w przygotowaniu miejsca i środowiska pracy dla nowego pracownika.
   Praca zawodowa jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jedną z najbardziej skutecznych form rehabilitacji społecznej. Większość tych pracowników docenia wartość zatrudnienia i oddaje się wykonywanej pracy z wielkim poświęceniem, przewyższając często innych pracowników poziomem zaangażowania, dyscypliny i przestrzegania zasad pracy.

   Osobą kluczową dla powodzenia tej metody działania jest trener pracy. To on asystuje osobie niepełnosprawnej od pierwszych kontaktów z pracodawcą, pomaga dostosować stanowisko i zakres obowiązków do jej możliwości, uczy obowiązków pracy, pomaga dostosować się do sytuacji społecznej w pracy i wspiera w osiąganiu samodzielności w pracy. Dzięki współpracy trenera pracy z doradcą zawodowym, podczas procesu poszukiwania pracy, zatrudniania i utrzymywania zatrudnienia można osiągnąć najlepsze efekty.
    
  • prowadzenie mieszkalnictwa treningowego. Mieszkalnictwo treningowe jest procesem wdrażania osoby z niepełnosprawnością intelektualną do maksymalnej samodzielności życiowej i społecznej. Proces ten odbywa się w praktyce i jest zindywidualizowany do potrzeb i możliwości konkretnej osoby.
    
  • prowadzenie Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy ARKADIA. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla 20 osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia w SŚDS Arkadia prowadzone są przez wyspecjalizowany personel - instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeutów, specjalistów w dziedzinie terapii manualnej, opiekunów medycznych. W ośrodku zatrudnieni są też: psycholog, pielęgniarka i pracownik socjalny.


  Ścieżka wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jaką propagujemy:

  1. wczesne wspomaganie rozwoju
  2. przedszkole specjalne
  3. szkoła podstawowa specjalna
  4. szkoła przysposabiająca do pracy
  5. warsztat terapii zajęciowej
  6. praca na otwartym rynku pracy
  7. mieszkanie w systemie mieszkalnictwa chronionego

   

  Nasze cele osiągamy dzięki zespołowi młodych, kreatywnych i samodzielnych osób – pracowników i wolontariuszy, którzy podejmują się działania przede wszystkim ze względu na ich wartość. Staramy się regularnie wzmacniać nasz potencjał poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i tematycznych. 

  Nasza Fundacja jest również członkiem regionalnej Federacji NGO. W Federacji pracujemy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujemy interesy organizacji, budujemy ich rzetelny wizerunek oraz promujemy partnerską współpracę z administracją publiczną, ale również angażujemy się w tematy ważne dla osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez udział w konsultacjach społecznych).

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000024009
 • Konto:13 1500 1751 1217 5002 6316 0000
 • Adres:ul. Młyńska 2-4, 87-100 Toruń
 • WWW:https://arkadia.torun.pl/pomoz/jeden-procent/
 • E-mail:fundacja@arkadia.torun.pl
 • Telefon:56 654 84 81
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00