• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kieleckie Towarzystwo Naukowe
    KRS 0000042780

Misja
Kieleckie Towarzystwo Naukowe powstało w 1957 roku i od tego czasu nieprzerwanie podejmuje działania na rzecz upowszechniania kultury i historii regionu kieleckiego i świętokrzyskiego. Początkowo podstawowymi kierunkami działalności Towarzystwa było zbieranie i opracowywanie materiałów służących poznaniu regionu oraz prac służących rozwojowi gospodarczemu województwa kieleckiego poprzez wykłady, dyskusje naukowe, publikowanie prac naukowych organizowanie i utrzymywanie zakładów naukowych, prowadzenie rejestru bibliograficznego i dokumentacyjnego dotyczącego regionu Kielecczyzny. Prowadził prace badawcze nad dziejami lasów świętokrzyskich, zmianami środowiska naturalnego człowieka i roślinnością Gór Świętokrzyskich, opracowano bibliografię fizjograficzno-geograficzną Gór Świętokrzyskich. Następnie Towarzystw organizować konferencje naukowe szeroko pojętymi badaniami naukowymi
I tak bogato reprezentowana jest tematyka historyczna: rola społeczeństwa i kondycja ziemiaństwa, dzieje i kultura miasteczek, dzieje Kielc, zabytki i osiągnięcia techniczne regionu biografie znanych osób związanych z regionem, upowszechniające ich osiągnięcia: (M. Rej, W. Myśliwski, S. Gombrowicz S. Żeromski, H. Sienkiewicz, A. Dygasiński, G. Herling Grudziński, T. Kościuszko), Konkursy szkolne z zakresu historii regionu (Ocalić od zapomnienia... Pomniki i miejsca narodowej pamięci kielczan Ocalić od zapomnienia... Moja rodzina - zwierciadło wydarzeń lat wojny i okupacji) Został uhonorowany przez Targi Edukacyjne w Kielcach.
Materiały ze wszystkich konferencji zostały ukazały się drukiem.
Kolejną ważnym zadaniem KTN jest bowiem publikacje naukowe. Poruszają one tematykę regionalną, W kręgu opracowań wielokrotnie znalazło się miasto Kielce(Kielce - miasto z koroną w herbie Kulturę naszego regionu, szczególnie w wieku XIX i XX - m. in. Życie kulturalne Kielc, Kielce i kielczanie w życiu miasta i regionu XIX i XX w. Fundacje artystyczne na terenie Kielc) ale również i inne. Zostały wydane Studia z dziejów miast jak: Chęciny, Bodzentyn, Opoczno, również Włoszczowa, Pierzchnica, Jędrzejów, Wiślica. Wiele miejsca zostało przeznaczone na dzieje regionu w czasie ważnych wydarzeń historycznych, jak powstanie listopadowe, lata wojny i okupacji
Informacje na temat działalności - konferencje, publikacje wydawnicze dostępne są w Internecie i zainteresowanie nimi wykazują księgarnie oraz odbiorcy indywidualni z całej Polski również z zagranicy.
W ramach działalności popularyzatorskiej KTN zajmował się organizacją konferencji, sesji naukowych, wykładów i konkursów. Organizowane przez KTN przedsięwzięcia naukowe mają charakter interdyscyplinarny i głównie dotyczą zagadnień regionalnych. Obejmują zagadnienia z różnych dziedzin nauki: począwszy od historii (głównie związanej z regionem), poprzez filologię, nauki przyrodnicze, ekologię, po medycynę, pedagogikę i filozofię.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.