1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
KTN
KRS 0000042780

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspieramy i popularyzujemy naukę regionu świętokrzyskiego!

Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadzi działalność w trzech głównych sferach: badawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej. Wykonuje ekspertyzy naukowe, organizuje konferencje i sesje naukowe oraz wydaje publikacje naukowe i popularnonaukowe.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wykorzystywany jest głównie jako wsparcie finansowe do wydania drukiem publikacji młodych naukowców regionu świętokrzyskiego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadzi działalność w trzech głównych sferach: badawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej. Wykonuje ekspertyzy naukowe, organizuje konferencje i sesje naukowe oraz wydaje publikacje naukowe i popularnonaukowe.

Misja
Kieleckie Towarzystwo Naukowe powstało w 1957 roku i od tego czasu nieprzerwanie podejmuje działania na rzecz upowszechniania kultury i historii regionu kieleckiego i świętokrzyskiego. Początkowo podstawowymi kierunkami działalności Towarzystwa było zbieranie i opracowywanie materiałów służących poznaniu regionu oraz prac służących rozwojowi gospodarczemu województwa kieleckiego poprzez wykłady, dyskusje naukowe, publikowanie prac naukowych organizowanie i utrzymywanie zakładów naukowych, prowadzenie rejestru bibliograficznego i dokumentacyjnego dotyczącego regionu Kielecczyzny. Prowadził prace badawcze nad dziejami lasów świętokrzyskich, zmianami środowiska naturalnego człowieka i roślinnością Gór Świętokrzyskich, opracowano bibliografię fizjograficzno-geograficzną Gór Świętokrzyskich. Następnie Towarzystw organizować konferencje naukowe szeroko pojętymi badaniami naukowymi
I tak bogato reprezentowana jest tematyka historyczna: rola społeczeństwa i kondycja ziemiaństwa, dzieje i kultura miasteczek, dzieje Kielc, zabytki i osiągnięcia techniczne regionu biografie znanych osób związanych z regionem, upowszechniające ich osiągnięcia: (Mikołaj Rej, W. Myśliwski, S. Gombrowicz, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Adolf Dygasiński, G. Herling Grudziński, Tadeusz Kościuszko), Konkursy szkolne z zakresu historii regionu (Ocalić od zapomnienia... Pomniki i miejsca narodowej pamięci kielczan Ocalić od zapomnienia... Moja rodzina - zwierciadło wydarzeń lat wojny i okupacji) Został uhonorowany przez Targi Edukacyjne w Kielcach.
Materiały ze wszystkich konferencji zostały ukazały się drukiem.
Kolejną ważnym zadaniem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jest bowiem publikacje naukowe. Poruszają one tematykę regionalną, W kręgu opracowań wielokrotnie znalazło się miasto Kielce (Kielce - miasto z koroną w herbie Kulturę naszego regionu, szczególnie w wieku XIX i XX - m. in. Życie kulturalne Kielc, Kielce i kielczanie w życiu miasta i regionu XIX i XX w. Fundacje artystyczne na terenie Kielc) ale również i inne. Zostały wydane Studia z dziejów miast jak: Chęciny, Bodzentyn, Opoczno, również Włoszczowa, Pierzchnica, Jędrzejów, Wiślica. Wiele miejsca zostało przeznaczone na dzieje regionu w czasie ważnych wydarzeń historycznych, jak powstanie listopadowe, lata wojny i okupacji
Informacje na temat działalności - konferencje, publikacje wydawnicze dostępne są w Internecie i zainteresowanie nimi wykazują księgarnie oraz odbiorcy indywidualni z całej Polski również z zagranicy.
W ramach działalności popularyzatorskiej Kieleckie Towarzystwo Naukowe zajmowało się organizacją konferencji, sesji naukowych, wykładów i konkursów. Organizowane przez KTN przedsięwzięcia naukowe mają charakter interdyscyplinarny i głównie dotyczą zagadnień regionalnych. Obejmują zagadnienia z różnych dziedzin nauki: począwszy od historii (głównie związanej z regionem), poprzez filologię, nauki przyrodnicze, ekologię, po medycynę, pedagogikę i filozofię.

Przedstawiamy tytuły publikacji z ubiegłych lat wydanych dzięki wsparciu Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na KTN:

- Język - umysł - poznanie. W poszukiwaniu uniwersaliów;

- Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania;

- Pisarze Regionu Świętokrzyskiego;

- O twórczości Edmunda Niziurskiego;

- Gombrowicz w regionie świętokrzyskim;

- Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku;


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000042780
 • Konto:47 1750 0012 0000 0000 2272 1313
 • Adres:ul. Rynek 3, 25-303 Kielce
 • WWW:www.kieleckietowarzystwonaukowe.pl
 • E-mail:ktn@kieleckietowarzystwonaukowe.pl
 • Telefon:798120328Formularze PIT 2020/2021 dla
KTN

KRS 0000042780

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

KTN

 • Wspieramy i popularyzujemy naukę regionu świętokrzyskiego!

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadzi działalność w trzech głównych sferach: badawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej. Wykonuje ekspertyzy naukowe, organizuje konferencje i sesje naukowe oraz wydaje publikacje naukowe i popularnonaukowe.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% wykorzystywany jest głównie jako wsparcie finansowe do wydania drukiem publikacji młodych naukowców regionu świętokrzyskiego.

 • Więcej o nas

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe prowadzi działalność w trzech głównych sferach: badawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej. Wykonuje ekspertyzy naukowe, organizuje konferencje i sesje naukowe oraz wydaje publikacje naukowe i popularnonaukowe.

  Misja
  Kieleckie Towarzystwo Naukowe powstało w 1957 roku i od tego czasu nieprzerwanie podejmuje działania na rzecz upowszechniania kultury i historii regionu kieleckiego i świętokrzyskiego. Początkowo podstawowymi kierunkami działalności Towarzystwa było zbieranie i opracowywanie materiałów służących poznaniu regionu oraz prac służących rozwojowi gospodarczemu województwa kieleckiego poprzez wykłady, dyskusje naukowe, publikowanie prac naukowych organizowanie i utrzymywanie zakładów naukowych, prowadzenie rejestru bibliograficznego i dokumentacyjnego dotyczącego regionu Kielecczyzny. Prowadził prace badawcze nad dziejami lasów świętokrzyskich, zmianami środowiska naturalnego człowieka i roślinnością Gór Świętokrzyskich, opracowano bibliografię fizjograficzno-geograficzną Gór Świętokrzyskich. Następnie Towarzystw organizować konferencje naukowe szeroko pojętymi badaniami naukowymi
  I tak bogato reprezentowana jest tematyka historyczna: rola społeczeństwa i kondycja ziemiaństwa, dzieje i kultura miasteczek, dzieje Kielc, zabytki i osiągnięcia techniczne regionu biografie znanych osób związanych z regionem, upowszechniające ich osiągnięcia: (Mikołaj Rej, W. Myśliwski, S. Gombrowicz, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Adolf Dygasiński, G. Herling Grudziński, Tadeusz Kościuszko), Konkursy szkolne z zakresu historii regionu (Ocalić od zapomnienia... Pomniki i miejsca narodowej pamięci kielczan Ocalić od zapomnienia... Moja rodzina - zwierciadło wydarzeń lat wojny i okupacji) Został uhonorowany przez Targi Edukacyjne w Kielcach.
  Materiały ze wszystkich konferencji zostały ukazały się drukiem.
  Kolejną ważnym zadaniem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jest bowiem publikacje naukowe. Poruszają one tematykę regionalną, W kręgu opracowań wielokrotnie znalazło się miasto Kielce (Kielce - miasto z koroną w herbie Kulturę naszego regionu, szczególnie w wieku XIX i XX - m. in. Życie kulturalne Kielc, Kielce i kielczanie w życiu miasta i regionu XIX i XX w. Fundacje artystyczne na terenie Kielc) ale również i inne. Zostały wydane Studia z dziejów miast jak: Chęciny, Bodzentyn, Opoczno, również Włoszczowa, Pierzchnica, Jędrzejów, Wiślica. Wiele miejsca zostało przeznaczone na dzieje regionu w czasie ważnych wydarzeń historycznych, jak powstanie listopadowe, lata wojny i okupacji
  Informacje na temat działalności - konferencje, publikacje wydawnicze dostępne są w Internecie i zainteresowanie nimi wykazują księgarnie oraz odbiorcy indywidualni z całej Polski również z zagranicy.
  W ramach działalności popularyzatorskiej Kieleckie Towarzystwo Naukowe zajmowało się organizacją konferencji, sesji naukowych, wykładów i konkursów. Organizowane przez KTN przedsięwzięcia naukowe mają charakter interdyscyplinarny i głównie dotyczą zagadnień regionalnych. Obejmują zagadnienia z różnych dziedzin nauki: począwszy od historii (głównie związanej z regionem), poprzez filologię, nauki przyrodnicze, ekologię, po medycynę, pedagogikę i filozofię.

  Przedstawiamy tytuły publikacji z ubiegłych lat wydanych dzięki wsparciu Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na KTN:

  - Język - umysł - poznanie. W poszukiwaniu uniwersaliów;

  - Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania;

  - Pisarze Regionu Świętokrzyskiego;

  - O twórczości Edmunda Niziurskiego;

  - Gombrowicz w regionie świętokrzyskim;

  - Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku;

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000042780
 • Konto:47 1750 0012 0000 0000 2272 1313
 • Adres:ul. Rynek 3, 25-303 Kielce
 • WWW:www.kieleckietowarzystwonaukowe.pl
 • E-mail:ktn@kieleckietowarzystwonaukowe.pl
 • Telefon:798120328
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00