• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Inicjatywa Historyczna
    KRS 0000092932

Stowarzyszenie "Dolnośląska Inicjatywa Historyczna" istnieje od 2001 roku, z dniem 12 kwietnia 2005 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego i zostało wpisane w rejestrze KRS pod numerem 00 000 92932 poz. 3.

Celem Stowarzyszenia jest: szerzenie i propagowanie wiedzy z zakresu historii Dolnego Śląska, poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa, działalność naukowa i oświatowa, ustanawianie stypendiów dla dzieci i młodzieży zainteresowanej wiedzy historyczną.

Pokrótce przestawiamy najważniejszy projekty realizowane przez Dolnośląską Inicjatywę Historyczną w latach 2004-2008.

1. Projekt badawczy "Solidarność Walcząca 1982-1990", którego celem jest napisanie monografii tej organizacji. Badania przeprowadzone w ramach tego projektu mają obejmować:
Projekt prowadzą dwaj historycy Paweł Piotrowski (IPN) i Łukasz Sołtysik (UWr), prace konsultuje znany historyk dr Łukasz Kamiński (IPN) (projekt trwa).

2. Powołanie Fundacji "QINGLONG" imienia Danuty Kolberger-Nowickiej.
Głównym celem powołanej Fundacji będzie utworzenie we Wrocławiu Ośrodka (Centrum) Sztuki Starożytnych Chin i Dalekiego Wschodu i stworzenie miejsca stałej ekspozycji i udostępniania kolekcji imienia Danuty Kolberger-Nowickiej- ",QINGLONG" będącej unikatowym na terenie Europy i Polski prywatnym zbiorem brązów, ceramiki, rzeźby i malarstwa Starożytnych Chin i Dalekiego Wschodu, której rdzeniem są przedmioty (dzieła sztuki) z okresu starożytnego Chin od XVI w. p.n.e. do XIV w. n.e. (tj. okres dynastii Shang do dynastii Yuan). Fundacja ma dbać aby Kolekcja nie uległa uszczupleniu, rozproszeniu i aby była eksponowana w całości. Projekt został zakończony powołaniem Fundacji w dniu 14.02.2006 roku.

3. Koncepcyjne i organizacyjne wsparcie obchodów 25-lecia powstania "Solidarności Walczącej".
Zarząd DIH ściśle współdziałał z Instytutem Pamięci Narodowej i Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie.
- Stowarzyszenie wzięło na siebie całość działań i operacji związanych z finansową strona obchodów, w tym pozyskanie i rozliczenie dotacji i umów sponsorskich, przygotowanie wniosków na przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy instytucji publicznych i rozliczenie całości finansów w Urzędzie Skarbowym, który ocenił, że całość rozliczenia jest sumienna i rzetelna. - DIH przygotowywał 7 wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektów związanych z obchodami 25-lecia powstania "Solidarności Walczącej".
Otrzymaliśmy pozytywną opinię dotycząca dwóch wniosków- przygotowania i organizacji wystawy "25 lat Solidarności Walczącej" oraz organizacji inscenizacji manifestacji ulicznej SW z lat 80.
- wystawa "25 lat Solidarności Wałczącej" była pokazywana w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Muzeum Miejskim we Wrocławiu, a później w Brzegu, Lubinie, Opolu i Głogowie.
- inscenizację "zadymy" obserwowało około 1000 osób, wzbudziła żywe reakcje i miała świetne recenzje w prasie.
Za dwa wyżej wymienione projekty DIH uzyskał wyróżnienie w konkursie "100 najważniejszych inicjatyw obywatelskich w III Rzeczpospolitej" przyznane przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe.
- DIH współpracował w organizacji międzynarodowej konferencji "Wolni i Solidarni" - Solidarność Walcząca, ruchy antykomunistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej" w PKiN w Warszawie oraz debaty na Zamku Książ w Wałbrzychu pn. "Spór o Rzeczpospolitą Solidarną", nawiązującej do deklaracji ideowej "Solidarności Walczącej". Udział w debacie wzięli: Kornel Morawiecki, Zdzisław Krasnodębski, Marek Migalski, Bronisław Wildstein.

4. Obchody 60 rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego
Zrealizowany program obchodów:
1. Zrealizowanie objazdowej, plenerowej wystawy związanej z życiem i dokonaniami rotmistrza Witolda Pileckiego.
Miasta, w których była eksponowana wystawa: Warszawa, Wrocław, Lubin, Poznań, lista zainteresowanych miast jest na bieżąco uzupełniana wraz rezerwacją terminu.
2. Sesja naukowa w Gmachu Senatu RP w Warszawie organizowana przez Marszałka Zbigniewa Romaszewskiego przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej - 9.06.2008 roku
3. Msza Święta w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu - 15.06.2008 roku
4. Uroczysty koncert Agi Zaryan pt. "Ocalić Piękno" poświęcony rotmistrzowi Pileckiemu - Wrocław, Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu - 19.06.2008 roku
5. Rozwieszenie wielkoformatowej siatki (10 m x 20 m) z wizerunkiem rotmistrza Pileckiego na budynku Banku BZWBK we Wrocławiu (fotografie)
6. Objazdowa, składana "Miniwystawa" upowszechniająca wiedzę o rotmistrzu Pileckim dla szkół we współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (w trakcie realizacji).

5. Planowane projekty:
1. Wsparcie budowy kaplicy Polskiego Państwa Podziemnego w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. Inicjatywa prowadzona przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
2. Obchody 90 rocznicy odzyskania Niepodległości (parada niepodległości, inscenizacje historyczne, koncert pieśni legionowych, edukacyjna strona www).
3. Obchody 65 rocznicy Powstania Warszawskiego we Wrocławiu (wystawa poświęcona powstańcom zamieszkałym aktualnie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku)
4. Projekt - Krzyż organizacyjny Solidarności Walczącej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.