• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
    KRS 0000102130

Misją SPI jest propagowanie i urzeczywistnianie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem; integracji rozumianej jako społeczna normalność, opartej na współistnieniu, współpracy i partnerstwie osób w pełni sprawnych i niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia obywatelskiego.
Cele działań SPI: wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw, zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom, zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych, edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
- Magazyn "Integracja" - wydawany od 1994 r. ogólnopolski dwumiesięcznik przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, dociera do osób indywidualnych, placówek sanatoryjnych i socjalnych, do władz samorządowych, służby zdrowia, szkół. Obecny nakład wynosi 50 tys. egz.
Centra Integracja w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdyni i Zielonej Górze - pomagają znaleźć pracę, dotrzeć do informacji dotyczących: edukacji, rehabilitacji, ulg i uprawnień, sprzętu rehabilitacyjnego, systemu orzecznictwa i obowiązujących aktów prawnych.
- Portal internetowy www.niepelnosprawni.pl - można na nim znaleźć informacje o aktualnych wydarzeniach, obowiązujące akty prawne, porady, historie życia niepełnosprawnych oraz praktyczne wskazówki dotyczące życia z niepełnosprawnością.
- Program telewizyjny „Integracja” w TVP INFO.
- Ogólnopolską infolinię informacyjna 0 801 801 015.
- Wydawanie publikacji tematycznych, poradników i przewodników dla osób niepełnosprawnych.
- Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych:
Najbardziej znane aktywności wśród prowadzonych przez INTEGRACJĘ to:
- „Kampania Parkingowa” - pod hasłem „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” apelująca do sprawnych kierowców o pozostawienie wolnych „kopert” dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W ostatniej edycji KP udział brało ponad 160 miast.
- „Płytka Wyobraźnia to Kalectwo” - kampania prewencyjna przestrzegająca przed skutkami lekkomyślnych skoków do wody.
- Ogólnopolski konkurs „Człowiek bez barier” - celem konkursu jest nagradzanie osób niepełnosprawnych, których życie społeczne i zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem postępowania dla wielu osób niepełnosprawnych w całym kraju.
- Wielka Gala Integracji - największe doroczne spotkanie środowiska osób niepełnosprawnych. Wielka Gala to podsumowanie roku w środowisku, organizowane z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Miejscem imprezy jest Sala Kongresowa PKiN w Warszawie gromadząca każdorazowo ok. 2500 gości, w tym osoby niepełnosprawne, parlamentarzystów, przedstawicieli świata mediów, biznes. Wielka Gala Integracji poza częścią artystyczną to także rozmowy z istotnymi osobami życia społecznego i politycznego oraz podsumowania i rozstrzygnięcia konkursów: architektonicznego „Warszawa Bez Barier”, dziennikarskiego „Oczy Otwarte”, wręczenie medalu „Przyjaciel Integracji”.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.