• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
    KRS 0000126459

Misja:
Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie, tak, aby nasza pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i skutkowała rozwiązaniem sprawy. Utożsamiamy się z ideami demokracji liberalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wszelką pomoc świadczymy bezpłatnie.

Prowadzone działania:
Poszukiwanie osób zaginionych. Bezpłatne informowanie społeczeństwa o problemie zaginięcia oraz prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej w środowiskach zagrożonych zaginięciem. Bezpłatna pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach bliskiej osoby i udzielanie pomocy w organizacji takich poszukiwań. Bezpłatne publikowanie i kolportowanie zdjęć osób zaginionych, szczególnie dzieci. Służenie bezpłatną radą, informacją, poradą prawną i psychicznym wsparciem dla rodzin osób zaginionych. Udzielanie finansowego lub rzeczowego wsparcia rodzinom osób zaginionych, które wskutek zaginięcia bliskiej osoby, popadły w trudne warunki życiowe. Współpraca z organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą, których celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Beneficjenci organizacji i prowadzone na ich rzecz działania:
1) Osoby zaginione
- telefony zaufania - "Linia Żadnych Pytań" - pomoc psychologiczna, prawna, socjalna: 22 654 70 70, 801 24 70 70; 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
2) Rodziny osób zaginionych
- telefon zaufania dla rodzin: 22 654 70 70, 801 24 70 70; 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- dyżur pracownika socjalnego: 22 654 70 70, 801 24 70 70; pon. 9.00 - 21.00, wt. - piąt. 9.00-17.00
- dyżur psychologa: pon. - piąt. 9.00 - 21.00
- dyżur prawnika: pon. 17.00 - 20.00, śr. 17.00 - 21.00, piąt. 17.00 - 20.00
- grupy wsparcia dla rodzin - kontakt telefoniczny, listowny, e-mailowy
- internetowa baza danych osób zaginionych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.