• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000126459

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie, tak, aby nasza pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i skutkowała rozwiązaniem sprawy. Utożsamiamy się z ideami demokracji liberalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wszelką pomoc świadczymy bezpłatnie.

Prowadzone działania:
Poszukiwanie osób zaginionych. Bezpłatne informowanie społeczeństwa o problemie zaginięcia oraz prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej w środowiskach zagrożonych zaginięciem. Bezpłatna pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach bliskiej osoby i udzielanie pomocy w organizacji takich poszukiwań. Bezpłatne publikowanie i kolportowanie zdjęć osób zaginionych, szczególnie dzieci. Służenie bezpłatną radą, informacją, poradą prawną i psychicznym wsparciem dla rodzin osób zaginionych. Udzielanie finansowego lub rzeczowego wsparcia rodzinom osób zaginionych, które wskutek zaginięcia bliskiej osoby, popadły w trudne warunki życiowe. Współpraca z organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą, których celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Beneficjenci organizacji i prowadzone na ich rzecz działania:
1) Osoby zaginione
- telefony zaufania - "Linia Żadnych Pytań" - pomoc psychologiczna, prawna, socjalna: 22 654 70 70, 801 24 70 70; 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
2) Rodziny osób zaginionych
- telefon zaufania dla rodzin: 22 654 70 70, 801 24 70 70; 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- dyżur pracownika socjalnego: 22 654 70 70, 801 24 70 70; pon. 9.00 - 21.00, wt. - piąt. 9.00-17.00
- dyżur psychologa: pon. - piąt. 9.00 - 21.00
- dyżur prawnika: pon. 17.00 - 20.00, śr. 17.00 - 21.00, piąt. 17.00 - 20.00
- grupy wsparcia dla rodzin - kontakt telefoniczny, listowny, e-mailowy
- internetowa baza danych osób zaginionych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000126459

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika