• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Familia"
    KRS 0000168069

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwijania postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie przyczynia się do tworzenia warunków godnego życia osób niepełnosprawnych.

Organizuje turnusy rehabilitacyjne dla osób upośledzonych psychicznie i fizycznie i ich opiekunów oraz innych formy rekreacyjno - sportowych (zabaw, wycieczek, zajęć specjalistycznych) i ich dofinansowywanie.
Informowanie opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomoc w egzekwowaniu tych uprawnień.

Wspomaganie różnych form działalności Instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadań publicznych zlecanych przez organa administracji Publicznej i Rządowej oraz inicjowanie zadań społecznie użytecznych z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym (głównie intelektualnie) i składanie ofert na ich realizację.
Organizowanie imprez okazjonalnych (spotkania opłatkowe, zawody sportowe, zabawy karnawałowe, pikniki rodzinne).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.