1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Familia"
KRS 0000168069

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Godne życie osób niepełnosprawnych intelektualnie

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwijania postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie przyczynia się do tworzenia warunków godnego życia osób niepełnosprawnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1. Organizacja Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej- maj 2019

2.Organizacja Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych- 09/2019

3. Organizacja 3-dniowej wycieczki integracyjno- krajoznawczej - 06/2019

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwijania postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie przyczynia się do tworzenia warunków godnego życia osób niepełnosprawnych.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób upośledzonych psychicznie i fizycznie i ich opiekunów oraz inne formy zajęc rekreacyjno - sportowych (zabawy, wycieczki, zajęcia  specjalistyczne) i ich dofinansowywanie.
Informujemy opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomagamy w egzekwowaniu tych uprawnień.

Wspomaganie różnych form działalności Instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Familia” od roku 2012 organizuje w maju na terenie miasta Czeladź obchody  Dnia Godności osoby Niepełnosprawnej. Główną częścią tego wydarzenia jest miniturniej ligi boccia- świetnej dyscypliny dla osób niepełnosprawnych. Impreza odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi a uczestniczy w niej zwykle około 200 osób z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

Od roku 2011 organizujemy „Czeladzkie spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych” dla uzdolnionej plastycznie młodzieży z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyposażani są w dniu plenerów  niezbędny do wykonania pracy sprzęt, na który pozyskujemy fundusze w drodze konkursu. Po plenerze organizowany jest zawsze wernisaż w bibliotekach i innych ośrodkach kulturalnych. Uzupełnieniem plenerów były warsztaty plastyczne prowadzone przez profesjonalnego artystę plastyka – „Kurs radosnego malowania”.

Od kilkunastu już lat organizujemy wspólny wyjazd na turnus rehabilitacyjny nad morze, do Sarbinowa, do ośrodka przystosowanego do obsługi grup z niepełnosprawnościami. W tych wyjazdach uczestniczy zwykle grupa 40-50 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, które mają załatwiony rezerwowany wspólnie przejazd PKP Intercity i zapewnioną pomoc na dworcu.

Inny rodzaj naszej działalności to coroczna organizacja 3-dniowych wycieczek integracyjno-krajoznawczych, ponieważ uważamy , że dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest to najlepsza metoda poznawania ojczyzny, jej historii, piękna przyrody i zabytków. Zwiedziliśmy Warszawę ,Poznań, Toruń, Kotlinę Kłodzką, Wrocław, Lublin, Bieszczady i Mazury. Pozyskujemy dofinansowanie do wyjazdu, by mogły pojechać też  osoby z niewielkim budżetem domowym.

Oprócz wycieczek 3-dniowych co roku organizowana jest wycieczka 1-dniowa do bliżej położonych miejsc. I tak , w tym roku zwiedziliśmy ZOO i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu , byliśmy w ZOO w Ostrawie, Częstochowie, Krakowie, na hipoterapii w Płazie w Małopolsce, w Dinolandzie w Zatorze.

Tradycyjnie już, od wielu lat organizowane są spotkania opłatkowo- mikołajkowe połączone z wręczaniem wyczekiwanych przez podopiecznych symbolicznych paczek oraz zabawa karnawałowa w „Tłusty Czwartek” czyli święto pączka. Imprezy też grupują około 100 osób każda.

Staramy się też pozyskiwać fundusze wystawiając prace wykonane przez członków stowarzyszenia na organizowanych kiermaszach, głównie świątecznych, pozyskując tym samym środki na materiały do następnych zajęć terapeutycznych.

Oprócz tego organizujemy również "Drzwi otwarte" w Stowarzyszeniu,  skierowane głównie do osób "60+", których mamy sporo wśród naszych czlonków i sympatyków.

Realizacja zadań publicznych zlecanych przez organa administracji Publicznej i Rządowej oraz inicjowanie zadań społecznie użytecznych z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym (głównie intelektualnie) i składanie ofert na ich realizację.
Organizowanie imprez okazjonalnych (spotkania opłatkowe, zawody sportowe, zabawy karnawałowe, pikniki rodzinne).


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000168069
 • Konto:33 8438 0001 0021 3021 2000 0010
 • Adres:41-253 Czeladź, ul. Sikorskiego 5
 • WWW:www.familia.czeladz.pl
 • E-mail:familia-czeladz@poczta.of.pl
 • Telefon:502041852Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie "Familia"

KRS 0000168069

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Familia"

 • Godne życie osób niepełnosprawnych intelektualnie

  Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwijania postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie przyczynia się do tworzenia warunków godnego życia osób niepełnosprawnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1. Organizacja Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej- maj 2019

  2.Organizacja Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych- 09/2019

  3. Organizacja 3-dniowej wycieczki integracyjno- krajoznawczej - 06/2019

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwijania postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie przyczynia się do tworzenia warunków godnego życia osób niepełnosprawnych.

  Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób upośledzonych psychicznie i fizycznie i ich opiekunów oraz inne formy zajęc rekreacyjno - sportowych (zabawy, wycieczki, zajęcia  specjalistyczne) i ich dofinansowywanie.
  Informujemy opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomagamy w egzekwowaniu tych uprawnień.

  Wspomaganie różnych form działalności Instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie „Familia” od roku 2012 organizuje w maju na terenie miasta Czeladź obchody  Dnia Godności osoby Niepełnosprawnej. Główną częścią tego wydarzenia jest miniturniej ligi boccia- świetnej dyscypliny dla osób niepełnosprawnych. Impreza odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi a uczestniczy w niej zwykle około 200 osób z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

  Od roku 2011 organizujemy „Czeladzkie spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych” dla uzdolnionej plastycznie młodzieży z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyposażani są w dniu plenerów  niezbędny do wykonania pracy sprzęt, na który pozyskujemy fundusze w drodze konkursu. Po plenerze organizowany jest zawsze wernisaż w bibliotekach i innych ośrodkach kulturalnych. Uzupełnieniem plenerów były warsztaty plastyczne prowadzone przez profesjonalnego artystę plastyka – „Kurs radosnego malowania”.

  Od kilkunastu już lat organizujemy wspólny wyjazd na turnus rehabilitacyjny nad morze, do Sarbinowa, do ośrodka przystosowanego do obsługi grup z niepełnosprawnościami. W tych wyjazdach uczestniczy zwykle grupa 40-50 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, które mają załatwiony rezerwowany wspólnie przejazd PKP Intercity i zapewnioną pomoc na dworcu.

  Inny rodzaj naszej działalności to coroczna organizacja 3-dniowych wycieczek integracyjno-krajoznawczych, ponieważ uważamy , że dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest to najlepsza metoda poznawania ojczyzny, jej historii, piękna przyrody i zabytków. Zwiedziliśmy Warszawę ,Poznań, Toruń, Kotlinę Kłodzką, Wrocław, Lublin, Bieszczady i Mazury. Pozyskujemy dofinansowanie do wyjazdu, by mogły pojechać też  osoby z niewielkim budżetem domowym.

  Oprócz wycieczek 3-dniowych co roku organizowana jest wycieczka 1-dniowa do bliżej położonych miejsc. I tak , w tym roku zwiedziliśmy ZOO i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu , byliśmy w ZOO w Ostrawie, Częstochowie, Krakowie, na hipoterapii w Płazie w Małopolsce, w Dinolandzie w Zatorze.

  Tradycyjnie już, od wielu lat organizowane są spotkania opłatkowo- mikołajkowe połączone z wręczaniem wyczekiwanych przez podopiecznych symbolicznych paczek oraz zabawa karnawałowa w „Tłusty Czwartek” czyli święto pączka. Imprezy też grupują około 100 osób każda.

  Staramy się też pozyskiwać fundusze wystawiając prace wykonane przez członków stowarzyszenia na organizowanych kiermaszach, głównie świątecznych, pozyskując tym samym środki na materiały do następnych zajęć terapeutycznych.

  Oprócz tego organizujemy również "Drzwi otwarte" w Stowarzyszeniu,  skierowane głównie do osób "60+", których mamy sporo wśród naszych czlonków i sympatyków.

  Realizacja zadań publicznych zlecanych przez organa administracji Publicznej i Rządowej oraz inicjowanie zadań społecznie użytecznych z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym (głównie intelektualnie) i składanie ofert na ich realizację.
  Organizowanie imprez okazjonalnych (spotkania opłatkowe, zawody sportowe, zabawy karnawałowe, pikniki rodzinne).

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000168069
 • Konto:33 8438 0001 0021 3021 2000 0010
 • Adres:41-253 Czeladź, ul. Sikorskiego 5
 • WWW:www.familia.czeladz.pl
 • E-mail:familia-czeladz@poczta.of.pl
 • Telefon:502041852
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00