• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Vive Serce Dzieciom
    KRS 0000184209

Misja:
- pomaga dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, niepełnosprawnym oraz dzieciom poszkodowanym w wypadkach z regionu świętokrzyskiego
- wspiera przedsiębiorczość u dzieci
- promuje kulturę fizyczną i sport
- wspiera dzieci uzdolnione sportowo
- współpracuje z klubami sportowymi i domami dziecka
- prowadzi działania na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi
- wspiera zakupy sprzętu i leków dzieciom chorym.

Podejmowane działania to m.in.
1. Prowadzenie w Staszowie Programu Stypendialnego Korab wspólnie z Fundacją Batorego (uruchomionego w 2008 roku)– obecnie stypendia w wysokości od 500 - 2000 zł. otrzymują 31 uczniów
2. Prowadzenie w Kielcach Programu Stypendialnego Vive (uruchomionego w 2008 roku)– obecnie stypendia otrzymuje 15 dzieci w wysokości 500 i 1000 zł
3. Zorganizowanie w Staszowie grupy młodzieży działającej w Wolontariacie naukowym, która wspiera dzieci w wieku 7 – 13 lat w nauce
4. Wspieranie przedsiębiorczości u dzieci poprzez uruchomienie Klubu Kreatywnej Młodzieży, gdzie młodzi ludzie mają możliwość realizowania swoich pomysłów i marzeń.
5. Popularyzowanie idei sportu wśród dzieci poprzez Turniej „Małej Ligi Piłki Ręcznej”. Organizowany jest od 2004 roku dla chłopców z województwa Świętokrzyskiego według zasad obowiązujących w profesjonalnej lidze sportowej. Oprócz zawodników biorą w nim czynny udział kibice i cheerleaderki, dzięki czemu zwiększa się liczba osób zainteresowanych sportem. Rozgrywki odbywają się w wielu miasteczkach i wsiach, gdzie lokalne władze chętnie kibicują zawodnikom, dodając prestiżu całemu przedsięwzięciu. Publikacje medialne promują małe miejscowości szerokiemu spektrum odbiorców. Każdorazowo w przedsięwzięciu uczestniczy około 8 tys. uczniów – w tym prawie tysiąc zawodników i cheerleaderek. Wszyscy /zarówno na boisku jak i na trybunach/ uczą się zasad fair – play, pracy w zespole, bezpiecznego kibicowania. Ma również miejsce wymiana dobrych praktyk miedzy zespołami.
6. Popularyzacja idei sportu poprzez nieodpłatny udział dzieci i młodzieży z całego województwa (rocznie ok.8 tys. dzieci) w meczach ekstraklasy piłki ręcznej.
7. Pomoc dzieciom z obszaru o mniejszych szansach (wychowywane przez jedno z rodziców; w których jeden z rodziców jest alkoholikiem; z rodzin wielodzietnych – dzieci o niskim statusie materialnym) poprzez realizację własnego projektu „Jestem Przedsiębiorczy”. Głównym celem tego zadania jest kreacja przedsiębiorczej postawy młodych ludzi w wieku 15-19 lat. Poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, analizę własnej osobowości podczas spotkań z psychologiem, treningi z asertywności, naukę: negocjacji, profesjonalnej prezentacji i wystąpień publicznych przygotowują się do dorosłego życia. Projekt „Jestem Przedsiębiorczy” Fundacja prowadziła już z czterema grupami 20-osobowymi.
8. Stworzenie Klubu Kreatywnej Młodzieży, gdzie młodzież realizuje „Małe Projekty”, pomysły opracowane wg własnej koncepcji możliwej do realizacji.
9. Pomoc finansowa dzieciom z rodzin ubogich - przyznawanie stypendiów dla ubogich uczniów z Klubu Kreatywnej Młodzieży; organizowanie zabaw Mikołajowych, karnawałowych, Dnia Dziecka, wyjazdów letnich, wycieczek, paczek świątecznych itp.
10. Wyrównywanie barier językowych – korepetycje z języka angielskiego.
11. Współpraca z KW Policji w Kielcach w programach dotyczących bezpieczeństwa dzieci na drogach i ulicach.
12. Uruchomienie programu własnego SOS dla dzieci w ramach którego udzielana jest pomoc dzieciom chorym w odpowiedzi na prośby wpływające do Fundacji – dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, zakup lekarstw, sprzętu itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.