• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Patrimonium
    KRS 0000187176

Nadrzędnym statutowym celem Fundacji Patrimonium jest ochrona i promocja światowego dziedzictwa kultury ze szczególnym uwzględnieniem archeologii.
W praktyce oznacza to 3 podstawowe zakresy działalności:
1. Wystawy, pokazy, festiwale, ekspedycje, konkursy, stypendia i inne projekty wpierające.
Cel: popularyzacja dziedzictwa i różnorodności kulturowej.
2. Badania terenowe, nadzory, opracowania i ekspertyzy archeologiczne dla inwestorów, konserwacja obiektów (architektura i zabytki ruchome).
Cel: odkrywanie i konserwacja dóbr kultury.
3. Organizacja niezależnej turystyki kulturowej i specjalnych imprez tematycznych.
Cel: promocja ciekawego stylu życia i aktywności prokulturowej wśród osób i firm.

PROJEKTY
Fundacja prowadzi ratownicze prace wykopaliskowe na trasach autostrad A1, A2 i A4 oraz przygotowuje opracowania naukowe materiałów z tych badań. Z uzyskanych funduszy Fundacja współorganizuje polskie badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie m.in. prace ratownicze na terenie IV katarakty Nilu, na terenach zagrożonych przez budowę zapory wodnej w Hamada i wykopaliska w Tell el Farcha w Delcie Nilu w Egipcie, jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych związanych z początkami starożytnej cywilizacji egipskiej.
Fundacja współfinansuje inicjatywy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, takie jak weekendy tematyczne (imprezy dla rodzin poświęcone różnym aspektom kultur z całego świata) i wystawy (np. Asingit - sztuka Eskimosów Inuit z Kanady ze zbiorów Macdonald Stewart Art Centre Uniwersytetu w Guelph w Kanadzie). Fundacja wspomaga też inne organizacje o podobnym profilu, m.in.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
Do najważniejszych partnerów Fundacji Patrimonium, obok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, należą: Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

ZASOBY I ZASIĘG
Główna siedziba fundacji mieści się w Poznaniu. Fundacja prowadzi obecnie działalność na terenie całej Polski i w krajach Afryki północno-wschodniej. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Egipcie i Sudanie.
Fundacja dysponuje pełną bazą techniczną i organizacyjną niezbędną przy prowadzeniu wykopalisk i nadzorów oraz wykonywania opracowań, ekspertyz i konserwacji zabytków. Kluczowymi zasobami fundacji są jednak walory tworzących ją ludzi: autorytet, fachowa wiedza i doświadczenie naukowców, profesjonalizm specjalistów różnych dziedzin oraz zaangażowanie i zapał ochotników o zainteresowaniach archeologicznych, kulturoznawczych i podróżniczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.