• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pro - Prawo do Życia
    KRS 0000233080

Od roku 2005 głównym narzędziem, którym się posługujemy jest wystawa „Wybierz Życie". W roku 2012 zorganizowaliśmy ponad 80 wystaw, przedstawiających w wielkim formacie (270x180 cm) zdjęcia z aborcji zestawione z innymi formami ludobójstwa. Dysponujemy 11 kompletami wystaw, czyli ok. 100 plakatami, które są dosyć często niszczone.

Od listopada 2011 roku przystąpiliśmy do regularnego organizowania pikiet antyaborcyjnych. Obiektem naszych pikiet były początkowo szpitale, w których dokonywane są aborcje eugeniczne. W drugiej połowie roku zajęliśmy się również politykami popierającymi haniebne prawo zezwalające na zabijanie chorych dzieci. W roku 2012 odbyło się ok. 90 pikiet w ponad 20 miastach Polski.

Dzięki współpracy z razem.tv powstało kilkanaście materiałów video poświęconych działalności Fundacji. Filmy te były dostępne na kilkudziesięciu portalach internetowych. Liczba odsłon liczona jest w setkach tysięcy. Poza tym nasze przedsięwzięcia były opisywane i komentowane przez liczne media, zarówno sprzyjające życiu, jak i opowiadające się za prawem do zabijania najmniejszych.

Szczególnym echem medialnym odbiły się wydarzenia: bezprawne usunięcie naszej wystawy ze Starego Rynku w Bydgoszczy po 2 dniach ekspozycji (Miasto wynajęło nam teren na tydzień); pikieta przed Przystankiem Woodstock, bezprawnie rozbita przez Policję; udział wolontariuszy Fundacji w prezydenckim Marszu Niepodległości.

Publikowane przez CBOS sondaże, choć pytania sugerują odpowiedzi proaborcyjne, pokazują rosnący szacunek dla życia i sprzeciw wobec aborcji. Jest to jedyne pole (dotyczące postaw moralnych), na którym w ostatnich latach można zaobserwować poprawę. To dla nas wyraźny wskaźnik, że zdecydowane, przemyślane i odważne działania przynoszą efekty.

Od początku 2012 roku organizujemy kursy dla aktywistów, które ukończyło już ponad 60 osób. 2/3 z nich aktywnie włącza się w nasze akcje i buduje struktury w swoich środowiskach.

Mocnym przejawem aktywizacji społecznej była w 2011 roku akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy o prawnej ochronie dzieci od poczęcia. 600 000 podpisów pokazało siłę społeczeństwa obywatelskiego. Wrogowie życia byli w stanie zebrać tylko 30 000 podpisów pod swoim projektem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.