• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Świat Nadziei"
    KRS 0000245833

Stowarzyszenie Świat Nadziei, jako organizacja pożytku publicznego, od kilku lat realizuje we Wrocławiu projekty ukierunkowane na aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością umysłową oraz z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim poprzez działania twórcze i integrację w życiu kulturalnym miasta. Do współpracy w ramach realizowanych projektów zapraszamy znanych artystów, wiodące wrocławskie instytucje związane z kulturą i sztuką, instytucje miejskie, a także inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. Najważniejsze realizowane działania i projekty to : Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej oraz Program Aktywizacji Społecznej „Sztuka Aktywności”

Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej
Zadaniem Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej, prowadzonej we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2009 roku, jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz zwrócenie uwagi na problematykę tych osób.
W ramach działań Galerii ArtBrut i Pracowni realizowany jest cykl wystaw oraz zajęć galeryjnych obejmujących warsztaty twórcze, spotkania autorskie i zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób ze specjalnymi potrzebami - polegających między innymi na usamodzielnianiu tych osób w prowadzeniu przez nich galerii sztuki.
Od początku swojego funkcjonowania Galeria ArtBrut przygotowała ponad 30 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji, promujących twórczość osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację multimedialną realizowanych działań. Jest jednym z niewielu tego typu przedsięwzięć w kraju, nie ma stałej dotacji, funkcjonuje jako długofalowy niekomercyjny projekt stowarzyszenia, na który środki pozyskiwane są co roku z różnych źródeł.
W 2013 roku Galeria ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO Gazety Wyborczej, w kategorii sztuki wizualne. Wcześniej była dwukrotnie do nagrody nominowana.
Projekty Pracowni i Galerii ArtBrut włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Projekt „Sztuka Aktywności” realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi.
W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki, takimi jak : Teatr Pieśń Kozła, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Muzeum Współczesnym Wrocławia, Muzeum ASP we Wrocławiu, BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja WRO - Centrum Sztuki Mediów, Teatr Polski, Galeria Miejska, Galeria Entropia, Gazeta Wyborcza oraz z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie.
Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi, w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.