• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke
    KRS 0000247764

Misja:
Uczynić Jarosławskie Opactwo miejscem spotkań z Bogiem i ze sobą.

Zasięg i cel działalności:
Osoby przybywające do Ośrodka przybywają najczęściej z samego miasta Jarosławia, z jego okolic, z terenu diecezji i z całego województwa podkarpackiego, wreszcie z Polski i z zagranicy. Można zaobserwować prawidłowość, że im ktoś mieszka bliżej, przybywa na krócej (w tej obserwacji nie bierzemy pod uwagę przygodnych turystów, których jest także dużo, ale nie zgłaszają się do nas, tylko zwiedzają obiekt samodzielnie).
Naszym celem jest odnowa wewnętrzna przybywających na płaszczyźnie czysto ludzkiej (odstresowanie, wypoczynek, osiągnięcie wewnętrznej harmonii, spotkanie z kulturą) jak i duchowej (zamykanie trudnych rozdziałów życia, rozbudzanie nadziei, budowanie relacji...).

Charakterystyka oddziaływania:
Rocznie obsługujemy, jak dotąd, ok. 5000 osób przybywających grupowo, a jesteśmy w stanie przyjmować kilkakrotnie więcej. Tym, co na to nie pozwala, jest zbyt mała promocja, nieogrzewane korytarze oraz zaledwie podstawowe warunki mieszkalne i sanitarne. Osoby, które przekraczają te ograniczenia, wyjeżdżają podniesione na duchu, wypoczęte, z rozbudzonymi nadziejami na lepsze jutro i zapowiadają swoje powroty do tego niezwykłego miejsca. Spotykają się tutaj namacalnie z historią naszego miasta, regionu, Ojczyzny i całej tej części Europy. Znajdują odpowiedni klimat dla wewnętrznej odnowy. Kadra miejscowa i zapraszani goście - prelegenci, retorzy i świadkowie należą do najlepszych w swoich dziedzinach.
Pragniemy podtrzymywać tę linię naszej działalności i poszerzać ją jeszcze bardziej o wymiar humanistyczny i duchowy wzbogacając formy spotkań i dbając o ich jakość we wszystkich wymiarach - także w wymiarze bytowym.

Metody pracy:
Proponujemy pobyty krótkie, parogodzinne i dłuższe 2/3/7 dniowe. Oto niektóre grupy, które z nich korzystały w ostatnich miesiącach: Festiwal Muzyki Dawnej, Towarzystwo Miłośników Jarosławia, osoby niepełnosprawne, Pol-Survival PTTK Rzeszów, Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy AK, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Duszpasterska Wspólnota Zawodowa Energetyków, Elektryków i Elektroników "Nazaret", studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, członkowie Łańcucha Apostolstwa Modlitwy, Sekcja Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych z całej Polski oraz przedstawicieli z Ukrainy, Czech i Słowacji, alumni Wyższego Seminarium Duchownego z Kalisza, pielgrzymka z Wrocławia w drodze do Lwowa, Jałowca i Kamieńca, alumni i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego z Lądu nad Wartą, liczne grupy gimnazjalistów i maturzystów. Przewijają się u nas różne grupy. Każda z nich pracuje nieco inną metodą w zależności od swej specyfiki. Nazwy mówią same za siebie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.