• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
    KRS 0000273382

Celem stowarzyszenia jest wspólna obrona pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy publicznych (prokuratorów, sędziów i urzędników) a przede wszystkim przestrzeganie przez nich art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w tym: prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy każdego obywatela. Może on zostać zrealizowany poprzez udział w organizacji pozarządowej, wspólne działanie osób pokrzywdzonych, przeciwstawiając się bezprawnym działaniem prokuratorów, sędziów, ZUS, ING Bank Śląski (i inne) oraz władz samorządowych. Polska, nie jest państwem prawa. Państwo nie gwarantuje nam przez swoje organy jego przestrzegania. Tylko 13% Polaków jest przekonana, że sądy traktują wszystkich tak samo.
Najbardziej przykrą prawdą jest, że Prokuratury, Sądy i ZUS jednych traktują surowo a innych, tych swoich łagodnie.
Stanu tego jak wskazuje codzienna praktyka nie zmieniają kolejne sejmy i władze RP. . W terenie jeśli cokolwiek się zmienia, to na gorsze. Buta i arogancja prokuratur, sądów kierownictwa ZUS i ING Banku Śląskiego jest wszechobecna i bezkarna. Im wyższa i ważniejsza instancja tym jest ona większa.
Obywatela ignorują także nasi posłowie i senatorowie. Wszyscy oni zapomnieli, że:
art. 2 Konstytucji RP gwarantuje nam obywatelom , iż:
"RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej"
art. 7 Konstytucji RP podkreśla, że:
"Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa"
zaś art. 87 Konstytucji RP precyzuje, że
"Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia"

Polskie organy ścigania, władze sądownicze oraz instytucje państwowe i samorządowe całkowicie zapomniały o naszych konstytucyjnych prawach jako pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, powodach, pozwanych i petentach.

Nasz cel: wyłącznie wspólnie realizować możemy, poprzez przypomnienie i egzekwowanie naszych konstytucyjnie gwarantowanych praw. Będziemy więc piętnować na naszej stronie internetowej oraz forum dyskusyjnym wszelkie patologie w tym:
zasadę poza ustawowego wyznaczania składów sądów orzekających
naszego prawa do nagrywania rozpraw
naszych uprawnień uzyskiwania kserokopii protokołów rozpraw wraz z naszym prawem do ich prostowania prowadzenie protokołów przesłuchań i rozpraw pod z góry założony wyrok a ich treść nie odpowiada naszym rzeczywistym zeznaniom, wyjaśnieniom i konstytucyjnym uprawnieniom
ignorancji prawa przez Prokuratury, Sądy, ZUS, Banki

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.