• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku
    KRS 0000274854

Naszym celem jest prowadzenie form działalności edukacyjnej, w różnych dziedzinach, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, lektoraty j. angielskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego, warsztaty komputerowe, zajęcia prac artystycznych: malarstwa, fotografiki oraz innych form poza edukacyjnych usprawniających ciało poprzez gimnastykę rehabilitacyjną, cotygodniowe marsze nordyckie Nordic Walking i wycieczki piesze.
W październiku 2013r założyliśmy Chór uniwersytecki pod nazwą "BEL CANTO SOLAN" (tłumaczenie: piękny śpiew Solan).
Chór prowadzony jest bardzo profesjonalnie przez dyrygenta mgr Joanne Sobczyk. Uczestniczy w nim 34 uzdolnionych muzycznie i wokalnie studentów NUTW. Celem chóru jest reprezentowanie i promowanie Nowosolskiego UTW oraz działanie na rzecz rozwoju kultury środowiska uniwersyteckiego i lokalnego.

Jesteśmy placówką działającą od 21.02.2007r. wciąż dążymy do intensywnego i dynamicznego rozwoju, na trudnej drodze ugruntowania swojej pozycji na lokalnym rynku edukacji ludzi starszych. Nasz uniwersytet adresuje swoje propozycje do określonej grupy ludzi, do ludzi chcących żyć godnie i chcących nadal uczestniczyć w życiu społecznym naszego miasta. Nasze działania skierowane są do seniorów, którzy z jednej strony potrzebują pomocy, ale także oferują ogromne pokłady chęci i możliwości niesienia pomocy innym. Nasi seniorzy to ludzie o otwartym sercu, bezinteresownie pomagający i wcielający w życie ideę wolontariatu. Dlatego też od kilku lat, chcąc umocnić spójność społeczną, prowadzimy działania międzypokoleniowe z młodzieżą niepełnosprawną. Pragniemy pokazać, że seniorzy ciągle są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, którzy wykorzystują swój wolny czas, wiedzę i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe w działaniach na rzecz innych; inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim miejscu zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Chcemy udowodnić, że aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę.

Bezpośrednim celem naszej działalności jest:
- budowanie autorytetu NUTW jako ważnego centrum kształcenia ustawicznego oraz aktywności obywatelskiej seniorów
- budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych i aktywnych obywateli chcących mieć wpływ na sprawy społeczne, polityczne i kulturalne,
- promowanie wśród seniorów naszego miasta i regionu idei aktywnego i twórczego stylu życia
- poszerzenie oferty programowej i podniesienie jakości działalności edukacyjnej NUTW
- aktywizacja intelektualna i integracja seniorów, kreowanie ciekawych edukacyjnych form spędzania wolnego czasu i inspirowanie społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.