• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000316460

Misja
Udzielanie pomocy bezdomnym i ubogim, szczególnie kobietom w ciąży i po urodzeniu dziecka. Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Prowadzone działania
Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla kobiet w ciąży i z małym dzieckiem. Zapewnianie opieki nad dzieckiem, wyżywienia i zaopatrzenia w środki higieniczno - sanitarne. Prowadzenie kuchni i stołówki charytatywnej wydającej posiłki ubogim. Prowadzenie punktu odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego dla osób będących w potrzebie oraz apteki leków z darów dla osób chorych i ubogich. Organizowanie comiesięcznych spotkań dla grupy samopomocowej rodziców dzieci specjalnej troski. Prowadzenie zbiórek darów rzeczowych i pieniężnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.