1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
KRS 0000316460

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

O nas

Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta istnieje od 1991 roku. Koło rozpoczęło starania o utworzenie Domu Samotnej Matki, które udało się szybko zrealizować, bo już w styczniu 1992 roku. Kolejnymi działaniami było utworzenie Apteki Charytatywnej  oraz Stołówki Charytatywnej. W 1993 roku powstała grupa samopomocowa rodziców dzieci specjalnej troski.  Po utworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia w 2001 roku grupa samopomocowa zaprzestała swojej działalności. W 1998 roku powstał w ramach Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przejęty w 2002 roku przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny Żar. Koło Żarskie podejmuje różne inicjatywy i niesie pomoc dla wielu potrzebujących. Ostatnim przedsięwzięciem Koła Żarskiego jest utworzenie w Żarach Hospicjum św. Brata Alberta, które rozpoczęło działalność 13 lipca 2015 roku. Głównymi  działami koła jest prowadzenie Domu Samotnej Matki oraz Hospicjum

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Szanowni Państwo, 1% podatku wykorzystujemy bieżące potrzeby  podopiecznych prowadzonych przez nas placówek. Hospicjum św. Brata Alberta oraz Domu Samotnej Matki. By ukoić ból pacjentom Hospicjum oraz zapewnić godne życie mieszkankom Domu Samotnej i ich dzieciom.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy - w duchu patrona, św. Brata Alberta.

Prowadzone działania 

Twórcami idei powołania w Żarach koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta byliJózef Tarniowy, Jadwiga Szkopińska, ks. Zygmunt Czepirski,  Stefan Łyskawa oraz Edward Lipiec. Zebranie założycielskie Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odbyło się w dniu 2 lutego 1991 roku. Na kilka dni przed tym terminem rozwiązał się w Żarach Komitet Obywatelski, który następnie w całości zasilił nasze Koło. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 33 osoby. Pierwszym prezesem został wybrany ks. Zygmunt Czepirski. Koło rozpoczęło starania o utworzenie Domu Samotnej Matki, które udało się szybko zrealizować, bo już w styczniu 1992 roku. Na wniosek dr. Zdzisława Karmolińskiego do Towarzystwa włączono Aptekę Charytatywną oraz Stołówkę Charytatywną. W 1993 roku powstała grupa samopomocowa rodziców dzieci specjalnej troski, której prowadzeniem zajęła się Pani Teresa Prokopczyk. Po utworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia w 2001 roku grupa samopomocowa zaprzestała swojej działalności. W 1998 roku powstał w ramach Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przejęty w 2002 roku przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻarKoło Żarskie podejmuje różne inicjatywy i niesie pomoc dla wielu potrzebujących. Ostatnim przedsięwzięciem Koła Żarskiego jest utworzenie w Żarach Hospicjum św. Brata Alberta, które rozpoczęło działalność 13 lipca 2015 roku.

Prowadzenie  Hospicjum

W ramach nieodpłatnej działalności od 13 lipca  2015 r. prowadzimy stacjonarne Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach. Celem działania placówki jest udzielanie pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, socjalnej i duchowej mających na celu w szczególności zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych i rozwiązywanie innych problemów, jak umożliwienie godnego przeżycia terminalnego okresu choroby i godnej śmierci, a także otaczanie opieką rodziny chorych i wspieranie ich tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia oraz obejmowanie opieką dzienną paliatywną i hospicyjną osób chorych na  choroby nowotworowe oraz cierpiący na inne schorzenia w ich okresie terminalnym. 

Prowadzenie Domu Samotnej Matki

Od roku 1992 roku prowadzimy Dom Samotnej Matki w Żarach wsparcia przeznaczony dla kobiet w ciąży, matek i ojców z małoletnimi dziećmi i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi. Głównym celem  Domu jest pomoc w usamodzielnieniu sie osób, które zostały pozbawione schronienia i poczucia bezpieczeństwa, stały się ofiarami przemocy, nie potrafią zapewnić sobie i dzieciom należytych warunków egzystencji. Cel ten realizujemy poprzez zapewnienie całodobowego bezpiecznego schronienia, wsparcia w zaspokajaniu bytowych i społecznych, zapewnienie dostępu do opieki medycznej, pomocy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego, wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku lokalnym i pełnienia ról społecznych, w tym  pełnienia roli rodzica. Tu odkrywają radość macierzyństwa, odbudowują więzi rodzinne oraz podejmują walkę o własne godne życie. Wiele kobiet w ciąży uniknęło tragedii poddania się aborcji i zdecydowało sie urodzić i wychowywać dziecko. Mieszkańcy odzyskują poczucie własnej wartości i nabierają umiejętności potrzebnych do zmiany dotychczasowego życia oraz egzekwowania swoich praw, usamodzielniają się i wracają do środowiska społecznego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000316460
 • Konto:53 1090 2561 0000 0006 4200 1064
 • Adres:68-200 Żary ul. św. Brata Alberta 4
 • WWW:www.bratalbert.zary.pl
 • E-mail:hospicjum.zary@gmail.com
 • Telefon:684757648Formularze PIT 2020/2021 dla
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

KRS 0000316460

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

 • O nas

  Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta istnieje od 1991 roku. Koło rozpoczęło starania o utworzenie Domu Samotnej Matki, które udało się szybko zrealizować, bo już w styczniu 1992 roku. Kolejnymi działaniami było utworzenie Apteki Charytatywnej  oraz Stołówki Charytatywnej. W 1993 roku powstała grupa samopomocowa rodziców dzieci specjalnej troski.  Po utworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia w 2001 roku grupa samopomocowa zaprzestała swojej działalności. W 1998 roku powstał w ramach Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przejęty w 2002 roku przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny Żar. Koło Żarskie podejmuje różne inicjatywy i niesie pomoc dla wielu potrzebujących. Ostatnim przedsięwzięciem Koła Żarskiego jest utworzenie w Żarach Hospicjum św. Brata Alberta, które rozpoczęło działalność 13 lipca 2015 roku. Głównymi  działami koła jest prowadzenie Domu Samotnej Matki oraz Hospicjum

 • Jak wykorzystamy 1%

  Szanowni Państwo, 1% podatku wykorzystujemy bieżące potrzeby  podopiecznych prowadzonych przez nas placówek. Hospicjum św. Brata Alberta oraz Domu Samotnej Matki. By ukoić ból pacjentom Hospicjum oraz zapewnić godne życie mieszkankom Domu Samotnej i ich dzieciom.

 • Więcej o nas

  Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy - w duchu patrona, św. Brata Alberta.

  Prowadzone działania 

  Twórcami idei powołania w Żarach koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta byliJózef Tarniowy, Jadwiga Szkopińska, ks. Zygmunt Czepirski,  Stefan Łyskawa oraz Edward Lipiec. Zebranie założycielskie Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odbyło się w dniu 2 lutego 1991 roku. Na kilka dni przed tym terminem rozwiązał się w Żarach Komitet Obywatelski, który następnie w całości zasilił nasze Koło. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 33 osoby. Pierwszym prezesem został wybrany ks. Zygmunt Czepirski. Koło rozpoczęło starania o utworzenie Domu Samotnej Matki, które udało się szybko zrealizować, bo już w styczniu 1992 roku. Na wniosek dr. Zdzisława Karmolińskiego do Towarzystwa włączono Aptekę Charytatywną oraz Stołówkę Charytatywną. W 1993 roku powstała grupa samopomocowa rodziców dzieci specjalnej troski, której prowadzeniem zajęła się Pani Teresa Prokopczyk. Po utworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia w 2001 roku grupa samopomocowa zaprzestała swojej działalności. W 1998 roku powstał w ramach Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przejęty w 2002 roku przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻarKoło Żarskie podejmuje różne inicjatywy i niesie pomoc dla wielu potrzebujących. Ostatnim przedsięwzięciem Koła Żarskiego jest utworzenie w Żarach Hospicjum św. Brata Alberta, które rozpoczęło działalność 13 lipca 2015 roku.

  Prowadzenie  Hospicjum

  W ramach nieodpłatnej działalności od 13 lipca  2015 r. prowadzimy stacjonarne Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach. Celem działania placówki jest udzielanie pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, socjalnej i duchowej mających na celu w szczególności zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych i rozwiązywanie innych problemów, jak umożliwienie godnego przeżycia terminalnego okresu choroby i godnej śmierci, a także otaczanie opieką rodziny chorych i wspieranie ich tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia oraz obejmowanie opieką dzienną paliatywną i hospicyjną osób chorych na  choroby nowotworowe oraz cierpiący na inne schorzenia w ich okresie terminalnym. 

  Prowadzenie Domu Samotnej Matki

  Od roku 1992 roku prowadzimy Dom Samotnej Matki w Żarach wsparcia przeznaczony dla kobiet w ciąży, matek i ojców z małoletnimi dziećmi i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi. Głównym celem  Domu jest pomoc w usamodzielnieniu sie osób, które zostały pozbawione schronienia i poczucia bezpieczeństwa, stały się ofiarami przemocy, nie potrafią zapewnić sobie i dzieciom należytych warunków egzystencji. Cel ten realizujemy poprzez zapewnienie całodobowego bezpiecznego schronienia, wsparcia w zaspokajaniu bytowych i społecznych, zapewnienie dostępu do opieki medycznej, pomocy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego, wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku lokalnym i pełnienia ról społecznych, w tym  pełnienia roli rodzica. Tu odkrywają radość macierzyństwa, odbudowują więzi rodzinne oraz podejmują walkę o własne godne życie. Wiele kobiet w ciąży uniknęło tragedii poddania się aborcji i zdecydowało sie urodzić i wychowywać dziecko. Mieszkańcy odzyskują poczucie własnej wartości i nabierają umiejętności potrzebnych do zmiany dotychczasowego życia oraz egzekwowania swoich praw, usamodzielniają się i wracają do środowiska społecznego.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000316460
 • Konto:53 1090 2561 0000 0006 4200 1064
 • Adres:68-200 Żary ul. św. Brata Alberta 4
 • WWW:www.bratalbert.zary.pl
 • E-mail:hospicjum.zary@gmail.com
 • Telefon:684757648
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00