• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000020098

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Przystań"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000020098.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Budujemy aktywne społeczeństwo.
Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Stowarzyszenie Przystań w Iławie, istnieje od 2001 roku i zajmuje się działalnością dobroczynną, wychowawczą, oświatową na rzecz dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Od początku istnienia Stowarzyszenie przekazuje stypendia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu iławskiego, wierzymy, że choć w ten sposób możemy ułatwić im dostęp do edukacji i pokonać bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej.

Pieniądze na stypendia otrzymujemy: od samorządów lokalnych poprzez realizację zadań publicznych, od prywatnych darczyńców z otrzymanego 1% odpisu podatku.

Nasze działania realizowane są poprzez:
Fundusz Stypendialny, Program dotacyjny Działaj Lokalnie, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.