1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Przystań

KRS 0000020098

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Przystań

KRS 0000020098

Prezent OPP

Zbieramy na stypendia!

Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie istnieje od 2001 roku. Jesteśmy niezależną grupą młodych ludzi, którym zależy na rozwoju lokalnym – wzroście aktywności społecznej mieszkańców, ich aktywizacji zawodowej i poprawie funkcjonowania, ułatwianiu dostępu do edukacji młodych, a także na rozwoju ekonomii społecznej i szerokiej współpracy na rzecz tych obszarów. Działamy na terenie Iławy (woj. warmińsko-mazurskie), całego powiatu iławskiego i niektórych powiatów ościennych.

Jesteśmy organizacją społeczną, której zależy na wzroście aktywności społecznej mieszkańców, ich aktywizacji zawodowej i poprawie funkcjonowania oraz ułatwianiu dostępu do edukacji młodych. Przyznajemy stypendia młodzieży ze szkół średnich, udzielamy dotacji organizacjom pozarządowym i grupom aktywnych obywateli, aktywizujemy nieaktywnych.
Zależy nam na zdrowym rozwoju społecznym i gospodarczym – na społeczeństwie aktywnym zawodowo i społecznie. Wolimy stworzyć szansę niż dawać gotowe rozwiązanie, wesprzeć niż wyręczyć.

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego i zbieramy 1,5% podatku od naszych darczyńców. Wpływamy na polityki publiczne w różnych ciałach doradczych.

W 2014 roku założyliśmy Spółdzielnię Socjalną Horyzonty, dzięki czemu jeszcze skuteczniej aktywizujemy bezrobotnych poprzez pracę. Wyznajemy, że najlepszą formą aktywizacji ludzi jest danie im pracy, dzięki której nie tylko zdobędą środki na swoje utrzymanie, otworzą się społecznie na innych ludzi - kolegów/koleżanki z pracy, klientów itp., ale i wyjdą z domu, pokazując przy okazji własnym dzieciom, że rodzice również mają swoje obowiązki i utrzymują rodzinę z pracy, a nie pomocy Państwa. Taki przykład dadzą swoim dzieciom, a to zaowocuje w przyszłości.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Przeznaczymy Wasz podatek na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży uczącej się w szkołach średnich w Iławie i Lubawie. Od 2001 roku ufundowaliśmy już ponad 600 stypendiów na kwotę 900 tys. zł. Kontynuujemy program nieprzerwanie, a więc już przez ponad 20 lat, co roku organizując nabór stypendystów.

Inwestujemy w młodych, zdolnych ludzi, którym chce się chcieć, pokazując, że edukacja to ważna droga do sukcesu w przyszłości. Dzisiaj nasi stypendyści to dorośli, zadowoleni z życia ludzie, otwarci na dawanie dobra innym.

Stypendiów udzielamy uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce, ale i wyróżniającym się aktywnością w szkole i poza nią, gdyż cenimy ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Stypendyści otrzymują swoje stypendia przez 10 miesięcy w roku, w formie przelewu stałej, comiesięcznej kwoty rzędu od 140 do 250 zł na osobę - w zależności od decyzji Komisji Stypendialnej.

Środki na stypendia pozyskujemy przede wszystkim z 1,5% podatku oraz dobrowolnych wpłat nauczycieli uczących w 3 szkołach ponadpodstawowych z Iławy i Lubawy. Także stypendyści zbierają dobrowolne datki wśród swoich kolegów i koleżanek w ramach tzw. Akcji Widokówka. Wszystkie te źródła tworzą to wspaniałe dzieło.

Więcej o nas

Więcej o nas

Dlaczego "Przystań"? Nie dlatego, że działamy nad Jeziorem Jeziorak - najdłuższym jeziorem w Polsce. "Przystań" w naszym rozumieniu to miejsce bezpieczne na wzburzonych wodach codziennego życia. To oaza spokoju i bezpieczeństwa, gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie.

Oprócz stypendiów przeznaczyliśmy też ponad milion złotych na dotacje dla małych, młodych i lokalnych organizacji społecznych oraz nieformalnych grup obywateli, którzy chcą zrobić coś dla swojego środowiska, przy okazji ucząc się zdobywać, wydawać i rozliczać środki zewnętrzne. Z tych środków powstało wiele skwerów, placów, wiat, wystaw, ścieżek, zorganizowano wiele pikników, wycieczek, szkoleń i zajęć. Środki te pobudziły wiele organizacji i osób aktywnych do działania wokół siebie i swoich miejscowości.

Jak każda organizacja pozarządowa jesteśmy niezależni.
Nie jesteśmy częścią żadnego urzędu, resortu, publicznej jednostki – to dla nas partnerzy do współpracy. Sami decydujemy, czym chcemy się zajmować i jak to robić. Sami zdobywamy środki na te cele, sięgając po dostępne dla nas źródła prywatne, czy publiczne, w tym unijne. Nie jest to łatwe – wymaga to od nas skrupulatności, jasnych celów, dobrego planowania i zarządzania. Pracując w stowarzyszeniu mamy jednak poczucie, że jesteśmy dla siebie… sterem, żeglarzem i okrętem.

PROWADZIMY:

- działania wzmacniające i integrujące rodziny, zwiększające umiejętności wychowawcze rodziców,

- Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”, w ramach którego od 2001 roku przekazaliśmy młodym ludziom już 900 tys. zł na stypendia,

- programy „Działaj Lokalnie” oraz „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie”, wspierające dotacjami lokalne organizacje społeczne i ruchy obywatelskie,

- programy na rzecz osób starszych,

- Spółdzielnię Socjalną Horyzonty, w ramach której dajemy pracę osobom, które aktywizujemy zawodowo i społecznie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo warmińsko-mazurskie
 • KRS:0000020098
 • Konto:07 2030 0045 1110 0000 0214 3970
 • Adres:ul. Skłodowskiej-Curie 23C, 14-200 Iława
 • WWW:przystan.ilawa.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@przystan.ilawa.pl
 • Telefon:89 6486238

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Przystań” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Przystań

KRS 0000020098

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00