• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000044273

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000044273.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stowarzyszenie reprezentuje interesy, działa i wypowiada się na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i opiekunów prawnych. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Prowadzone działania
Prowadzeni rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo i ich rodzin. Prowadzenie dwu placówek pobytu dziennego tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem Umysłowym. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami potrzebującymi pomocy w zakresie rehabilitacji i kierowania ich na zabiegi oraz wspieranie ich w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, wyopsażenie sal rehabilitacyjnych w odpowiedni sprzęt, organizowanie turystyki i sportu przez organizację rajdów i imprez sportowych. Organizacja imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym (choinki, mikołajki, festiwale piosenki, wystawy itp.)