• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000079430

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000079430.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Ochrona substancji zabytkowej cmentarzy miasta Rzeszowa; realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalność wydawnicza tematycznie związana z cmentarzami.

Prowadzone działania
Opracowanie publikacji pt. "Cmentarze Miasta Rzeszowa" (niezachowane i istniejące), będącej źródłem informacji nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa, ale również dla turystów interesujących się tą tematyką.
W 2006 roku wydana została 2-tomowa publikacja pt. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, pierwsza tego typu praca w Polsce, obejmująca lata od 1655 do 1944/45.
W 2009 r. została wydana publikacja pt. Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
W 2010 r. wydana została publikacja pt. Historia Cmentarza Komunalnego Pobitno w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
W 2011 r. wydana została publikacja pt. Historia Cmentarza Komunalnego Staromieście w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 2500 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
Każdego roku podczas kwesty związanej z dniem 1 listopada (w 2011 r. - IX kwesta) wydawany jest przez Stowarzyszenie biuletyn (bezpłatny), którego istotną częścią jest zapis wykonanych prac konserwatorskich w danym roku; jest to rozliczenie środków przeznaczonych na konserwacje, w tym z kwesty z poprzedniego roku.