1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło
KRS 0000079430

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ochrona substancji zabytkowych nekropolii miasta Rzeszowa

Głownym celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest ochrona zabytkowych nagrobków znajdujących się na nekropoliach miasta Rzeszowa, w szczególności na zabytkowym Starym Cmentarzu, który został wpisany do rejestru zabytków w 1968 r. 
Do pozyskiwania środków finansowych przeprowadzamy coroczną kwestę 1 listopada, z której uzyskane kwoty są w całości przeznaczane na prace konserwatorskie w roku następnym.
Prowadzimy także działalność wydawniczą, a także bardzo szeroką kwerendę po różnych archiwach, aby odszukiwać historyczne materiały, które stanowią podstawę dla naszych publikacjach. W większości nasze wydawnictwa rozdawane są darczyńcom podczas kwest.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Członkowie naszego Stowarzyszenia pracują w organizacji nieodpłatnie. Wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczamy w całości na nasze cele statutowe - konserwacje nagrobków, publikacje.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Ochrona substancji zabytkowej cmentarzy miasta Rzeszowa; realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalność wydawnicza tematycznie związana z cmentarzami.

Prowadzone działania
W listopadzie 2001 r. grupa mieszkańców Rzeszowa, zatroskana złym stanem zabytkowego Starego Cmentarza, postanowiła założyć stowarzyszenie mające na celu opiekę nad tym cmentarzem i poprawienie stanu substancji zabytkowej tej nekropolii. Patronem organizacji został wieloletni społeczny opiekun zabytków miasta Rzeszowa śp. Włodzimierz Kozło (1902-1996), zmagający się ponad 30 lat z arogancją miejscowej władzy w stosunku do tej nekropolii. Jego niewąpliwą zasługą było doprowadzenie do wpisania tego cmentarza do rejestru zabytków 13 listopada 1968 r. pod nr A-308, co dało podstawy do ochrony prawnej  terenu. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy córki Włodzimierza Kozło, która jako wiceprezes od samego początku odpowiada za merytoryczną działalność naszej organizacji.
Od początku naszej działalności, tj. od stycznia 2002 r. (wpis do KRS) przeprowadzamy prace konserwatorskie przy najbardziej zniszczonych nagrobkach, przede wszystkim na zabytkowym Starym Cmentarzu. Łącznie, do 2020 r., wyremontowanych zostało blisko 200 nagrobków (wykaz za poszczególne lata na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia www.rzeszow-cmentarze.pl), w tym niemal połowa pokryta została ze środków zbieranych podczas corocznych kwest 1 listopada oraz 1% - w maju 2004 r. uzyskaliśmy status OPP. Według inwentaryzacji przeprowadzonej w miesiącach letnich 2001 r. przez autorkę monografii, na Starym Cmentarzu znajduje się 622 nagrobki - niestety tylko tyle pozostało po katastrofalnej powodzi w 1934 r., oraz okresie dewastacji przez niemieckiego okupanta i powojennych komunistycznych władz, chcących doprowadzić do likwidacji nekropolii. Pozostało jeszcze bardzo wiele pracy, bowiem zaledwie trzecia część zachowanych nagrobków doprowadzona została do należytego stanu.
Wszystkie pozyskane przez nas fundusze przeznaczamy na prace konserwatorskie oraz publikacje związane z rzesowskimi nekropoliami, opisującymi ich dzieje i przybliżające mieszkańcom osoby tam pochowane, często zupełnie zapomniane. Wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenie pracują nieodpłatnie, zatem pozyskane środki finansowe przeznaczane są na ww. cele statutowe.
Pierwszą publikacją naszego Stowarzyszenia było wydanie w 2002 r. monografii "Stary Cmentarz w Rzeszowie 1792-1910", która jest podstawą merytoryczną dla naszej działalności. Kolejne wydawnictwa to:
- 2006 r. - 2-tomowa publikacja pt. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, pierwsza tego typu praca w Polsce, obejmująca lata od 1655 do 1944/45,
- 2009 r. - "Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie. Wydanie popularne", w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
- 2010 r. - "Historia Cmentarza Komunalnego Pobitno w Rzeszowie. Wydanie popularne", w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie jw.,
- 2011 r. - "Historia Cmentarza Komunalnego Staromieście w Rzeszowie. Wydanie popularne", w nakładzie 2500 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie jw.,
- 2012 r. - "Rzeszowiacy w powstaniu 1863 roku. W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego przypadającą na rok 2013", w nakładzie 1500 egzemplarzy rozprowadzona nieodpłatnie jw.,
Każdego roku podczas kwesty związanej z dniem 1 listopada (w 2019 r. - XVII kwesta) wydawany jest przez Stowarzyszenie biuletyn (bezpłatny), którego istotną częścią jest zapis wykonanych prac konserwatorskich w danym roku; jest to rozliczenie środków przeznaczonych na konserwacje, w tym z kwesty z poprzedniego roku.
W każdym z biuletynów jest artykuł podstawowy, opisujący szczegółową problematykę, np. zachowane i niezachowane cmentarze miasta Rzeszowa, herbowi na Starym Cmentarzu, czy legioniści na cmentarzu Pobitno. Każdego roku w kwestach licznie uczestniczy młodzież rzeszowskich szkół średnich, wydatnie pomagając członkom Stowarzyszenia w sprawnym przeprowadzeniu zbiórki.
Przez cały czas działalności Stowarzyszenie prowadziło i prowadzi szeroką działalność poprzez spotkania z młodzieżą szkół średnich, propagując ideę pamięci o naszych przodkach, udział w programach telewizyjnych oraz radiowych, które można odnależć na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów w dziale "Reportaże"  


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000079430
 • Konto:59 1240 1792 1111 0000 1974 0423
 • Adres:35-301 Rzeszów, ul Konfederatów Barskich 13
 • WWW:www.rzeszow-cmentarze.pl
 • E-mail:pobitno.oficyna@neostrada.pl
 • Telefon:609097757Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło

KRS 0000079430

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło

 • Ochrona substancji zabytkowych nekropolii miasta Rzeszowa

  Głownym celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest ochrona zabytkowych nagrobków znajdujących się na nekropoliach miasta Rzeszowa, w szczególności na zabytkowym Starym Cmentarzu, który został wpisany do rejestru zabytków w 1968 r. 
  Do pozyskiwania środków finansowych przeprowadzamy coroczną kwestę 1 listopada, z której uzyskane kwoty są w całości przeznaczane na prace konserwatorskie w roku następnym.
  Prowadzimy także działalność wydawniczą, a także bardzo szeroką kwerendę po różnych archiwach, aby odszukiwać historyczne materiały, które stanowią podstawę dla naszych publikacjach. W większości nasze wydawnictwa rozdawane są darczyńcom podczas kwest.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Członkowie naszego Stowarzyszenia pracują w organizacji nieodpłatnie. Wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczamy w całości na nasze cele statutowe - konserwacje nagrobków, publikacje.

 • Więcej o nas

  Misja
  Ochrona substancji zabytkowej cmentarzy miasta Rzeszowa; realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalność wydawnicza tematycznie związana z cmentarzami.

  Prowadzone działania
  W listopadzie 2001 r. grupa mieszkańców Rzeszowa, zatroskana złym stanem zabytkowego Starego Cmentarza, postanowiła założyć stowarzyszenie mające na celu opiekę nad tym cmentarzem i poprawienie stanu substancji zabytkowej tej nekropolii. Patronem organizacji został wieloletni społeczny opiekun zabytków miasta Rzeszowa śp. Włodzimierz Kozło (1902-1996), zmagający się ponad 30 lat z arogancją miejscowej władzy w stosunku do tej nekropolii. Jego niewąpliwą zasługą było doprowadzenie do wpisania tego cmentarza do rejestru zabytków 13 listopada 1968 r. pod nr A-308, co dało podstawy do ochrony prawnej  terenu. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy córki Włodzimierza Kozło, która jako wiceprezes od samego początku odpowiada za merytoryczną działalność naszej organizacji.
  Od początku naszej działalności, tj. od stycznia 2002 r. (wpis do KRS) przeprowadzamy prace konserwatorskie przy najbardziej zniszczonych nagrobkach, przede wszystkim na zabytkowym Starym Cmentarzu. Łącznie, do 2020 r., wyremontowanych zostało blisko 200 nagrobków (wykaz za poszczególne lata na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia www.rzeszow-cmentarze.pl), w tym niemal połowa pokryta została ze środków zbieranych podczas corocznych kwest 1 listopada oraz 1% - w maju 2004 r. uzyskaliśmy status OPP. Według inwentaryzacji przeprowadzonej w miesiącach letnich 2001 r. przez autorkę monografii, na Starym Cmentarzu znajduje się 622 nagrobki - niestety tylko tyle pozostało po katastrofalnej powodzi w 1934 r., oraz okresie dewastacji przez niemieckiego okupanta i powojennych komunistycznych władz, chcących doprowadzić do likwidacji nekropolii. Pozostało jeszcze bardzo wiele pracy, bowiem zaledwie trzecia część zachowanych nagrobków doprowadzona została do należytego stanu.
  Wszystkie pozyskane przez nas fundusze przeznaczamy na prace konserwatorskie oraz publikacje związane z rzesowskimi nekropoliami, opisującymi ich dzieje i przybliżające mieszkańcom osoby tam pochowane, często zupełnie zapomniane. Wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenie pracują nieodpłatnie, zatem pozyskane środki finansowe przeznaczane są na ww. cele statutowe.
  Pierwszą publikacją naszego Stowarzyszenia było wydanie w 2002 r. monografii "Stary Cmentarz w Rzeszowie 1792-1910", która jest podstawą merytoryczną dla naszej działalności. Kolejne wydawnictwa to:
  - 2006 r. - 2-tomowa publikacja pt. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, pierwsza tego typu praca w Polsce, obejmująca lata od 1655 do 1944/45,
  - 2009 r. - "Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie. Wydanie popularne", w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
  - 2010 r. - "Historia Cmentarza Komunalnego Pobitno w Rzeszowie. Wydanie popularne", w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie jw.,
  - 2011 r. - "Historia Cmentarza Komunalnego Staromieście w Rzeszowie. Wydanie popularne", w nakładzie 2500 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie jw.,
  - 2012 r. - "Rzeszowiacy w powstaniu 1863 roku. W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego przypadającą na rok 2013", w nakładzie 1500 egzemplarzy rozprowadzona nieodpłatnie jw.,
  Każdego roku podczas kwesty związanej z dniem 1 listopada (w 2019 r. - XVII kwesta) wydawany jest przez Stowarzyszenie biuletyn (bezpłatny), którego istotną częścią jest zapis wykonanych prac konserwatorskich w danym roku; jest to rozliczenie środków przeznaczonych na konserwacje, w tym z kwesty z poprzedniego roku.
  W każdym z biuletynów jest artykuł podstawowy, opisujący szczegółową problematykę, np. zachowane i niezachowane cmentarze miasta Rzeszowa, herbowi na Starym Cmentarzu, czy legioniści na cmentarzu Pobitno. Każdego roku w kwestach licznie uczestniczy młodzież rzeszowskich szkół średnich, wydatnie pomagając członkom Stowarzyszenia w sprawnym przeprowadzeniu zbiórki.
  Przez cały czas działalności Stowarzyszenie prowadziło i prowadzi szeroką działalność poprzez spotkania z młodzieżą szkół średnich, propagując ideę pamięci o naszych przodkach, udział w programach telewizyjnych oraz radiowych, które można odnależć na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów w dziale "Reportaże"  

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000079430
 • Konto:59 1240 1792 1111 0000 1974 0423
 • Adres:35-301 Rzeszów, ul Konfederatów Barskich 13
 • WWW:www.rzeszow-cmentarze.pl
 • E-mail:pobitno.oficyna@neostrada.pl
 • Telefon:609097757
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00